งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 09/ก.ค./2019, 08:03:19 PM

หัวข้อ: นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม ! จัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น วันอาทิตย์นี้
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 09/ก.ค./2019, 08:03:19 PM
จังหวัดนนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม ! จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคมนี้

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1476.jpg)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาค/เขต และจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น.


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1474.jpg)

ซึ่งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1475.jpg)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ตามเวลา ดังนี้
     - เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
     - เวลา 13.00 - 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
 โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)