งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 27/ก.ค./2019, 02:38:40 PM

หัวข้อ: ก.ถ. ชี้แจงประเด็น "รับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" หัวหน้าฝ่าย
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 27/ก.ค./2019, 02:38:40 PM
ก.ถ. ชี้แจงประเด็น "การรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" ที่ให้กำหนดข้าราชการพลเรือนชำนาญการ สามารถโอนย้ายมาเป็นข้าราชการท้องถิ่น (อำนวยการต้น) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1490.jpg)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 - สำนักงาน ก.ถ. ได้ออกจดหมายข่าวฯ ชี้แจงประเด็น "การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ซึ่งมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นการให้ท้องถิ่นรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้ ว่าการเทียบตำแหน่งนี้เป็นการกำหนดเพื่อเอื้อให้ข้าราชการพลเรือนชำนาญการโอนมาเป็นหัวหน้าฝ่ายได้ง่าย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการท้องถิ่น

สำนักงาน ก.ถ. ขอชี้แจงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหรือเกิดการปฏิบัติเกี่ยวกับรับโอนผิดพลาดขึ้น เนื่องจากกระแสข่าวที่ได้มีการเผยแพร่นั้นเป็นการหยิบยกประเด็นโดยไม่ศึกษาเนื้อหาสาระของประกาศ ก.ถ. อย่างถ่องแท้

เพราะการรับโอนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนั้นมิใช่จะพิจารณาเฉพาะการเทียบตำแหน่งเท่านั้น แต่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน การเทียบระดับตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และต้องผ่านการคัดเลือกด้วยการประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และคุณสมบัติส่วนบุคคล หากไม่ครบองค์ประกอบหรือกรณีครบเงื่อนไของค์ประกอบที่กำหนด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถก็จะเป็นผลให้ท้องถิ่นไม่สามารถรับโอนข้าราชการพลเรือนผู้นั้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1489.jpg)

อีกทั้ง สำนักงาน ก.ถ. ยังได้ชี้แจงถึงประเด็น "ทำไมเทียบระดับชำนาญการ เท่ากับระดับอำนวยการต้น" และ "ข้อคำนึงการรับโอน"


อ่านรายละเอียดจดหมายข่าวทั้งหมดได้ที่นี่
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/การรับโอนข้าราชการอื่น(หัวหน้าฝ่าย).pdf)
หัวข้อ: Re: ก.ถ. ชี้แจงประเด็น "รับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" หัวหน้าฝ่าย
เริ่มหัวข้อโดย: taoaritat ที่ 02/ส.ค./2019, 09:54:26 AM
ขอเสนอความคิดเห็นนะคับ...
จากที่ ก.ถ. ชี้แจงประเด็นการเทียบตำแหน่งชำนาญการ ของข้าราชการพลเรือน โอนย้ายมาท้องถิ่นเป็นอำนวยการระดับต้น(หน.ฝ่าย) นั้น เห็นว่ามีความเป็นธรรมในด้านระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยู่พอสมควร เพราะข้าราชการพลเรือน ระดับชำนาญการ นั้น มีประสบการณ์การทำงานมามากหลายปีแล้ว บางหน่วยงานเป็นถึงระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย กันแล้ว บางหน่วยงานอาจรักษาการหัวหน้าส่วนราชการก็มี และกระบวนการที่เลื่อนระดับจากปฏิบัติการมาเป็นชำนาญการนั้น ข้าราชการพลเรือนก็มีการประเมิน การสอบ การทำผลงานหลายๆอย่างมาเช่นกัน คือไม่ได้เลื่อนขึ้นมาง่ายๆคับ ใช้ความรู้ ความสามารถในสายงานเช่นกัน ผมเห็นด้วยในกรณีแบบนี้ ...แต่ในท้องถิ่นเองแล้วระดับอำนวยการต้น(หน.ฝ่าย) คนที่จะเลื่อนข้นระดับนี้ได้ต้องเป็นข้าราชการท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/ชำนาญงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการครองตำแหน่งหลายปี ต้องมีประสบการณ์ในหน้าที่มากพอสมควร และต้องสอบคัดเลือกจากส่วนกลางและต้องผ่านเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าฝ่ายได้  จะเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมในการเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายท้องถิ่น ของคนท้องถิ่นเอง เลยเป็นธรรมดาที่จะมองว่า ก.ถ.เอื้อประโยชน์แก่คนภายนอกแทนที่จะเห็นประโยชน์แก่คนท้องถิ่นด้วยกันเอง (ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเทียบโอนย้ายนี้นะคับ ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องข้าราชการท้องถิ่น ขอรับรองบัญชีสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2560 แล้วเงินเดือนลดลง เป็นต้น) ถ้าไม่มองคนของเราก่อน คนที่ทำงานให้ท้องถิ่น มีประสบการณ์ทำงาน เข้าใจบริบทท้องถิ่นมากกว่าคนข้างนอก ก็คงถูกมองแบบนี้เรื่อยไป ไม่เฉพาะแต่คนท้องถิ่นด้วยกันเอง แม้แต่คนภายนอกก็คงมองว่าท้องถิ่นยังไงก็ได้คับ ง่ายๆและสะดวก...ถ้าข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นสามารถเทียบโอนย้ายมาได้  ข้าราชการท้องถิ่นเองก็ต้องมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันคับ ทั้งขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายได้โดยไม่ต้องสอบจากส่วนกลาง และเทียบโอนย้ายไปข้าราชการพลเรือนได้เช่นกัน...ขอบคุณคับ