งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 31/ก.ค./2019, 03:31:39 PM

หัวข้อ: อบต.บ่อนอก รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล"ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 31/ก.ค./2019, 03:31:39 PM
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1494.jpg)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
       ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติที่รับสมัครสอบคัดเลือก
       1. ปัจจุบันเป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร
       2. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ
       3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1493.jpg)

การสมัครสอบคัดเลือก
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครตามที่กำหนด ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
หัวข้อ: Re: อบต.บ่อนอก รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล"ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"
เริ่มหัวข้อโดย: Busba1122 ที่ 07/ธ.ค./2019, 03:08:19 PM
เปิดประสบการณ์ดีๆได้ที่นี่  >>>  slotxo (https://www.168slotxo.net/download/)