งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 24/ก.ย./2019, 05:41:37 PM

หัวข้อ: การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 24/ก.ย./2019, 05:41:37 PM
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2019/9/22412_1_1569298328884.pdf?fbclid=IwAR1rNpNGgyTP-julsKZduXVin-t_E9B9FJrGzz63VknNP6DpZ15oBN_D99E (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2019/9/22412_1_1569298328884.pdf?fbclid=IwAR1rNpNGgyTP-julsKZduXVin-t_E9B9FJrGzz63VknNP6DpZ15oBN_D99E)