งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 24/ก.ย./2019, 05:43:51 PM

หัวข้อ: การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 24/ก.ย./2019, 05:43:51 PM
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 1

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2019/9/22411_1_1569298187001.pdf?fbclid=IwAR199JpBnPlVwvXC-ot-kSmap7-Zzo5TeWesOUS25AgueayD9KKOI9X2K88 (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2019/9/22411_1_1569298187001.pdf?fbclid=IwAR199JpBnPlVwvXC-ot-kSmap7-Zzo5TeWesOUS25AgueayD9KKOI9X2K88)