งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => งานราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pailot ที่ 22/พ.ค./2020, 03:24:55 PM

หัวข้อ: ++NEW++แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: Pailot ที่ 22/พ.ค./2020, 03:24:55 PM
++NEW++แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
2. ความสามารถด้านการคำนวณ
3. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
4. ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาไทย
5. แนวข้อสออบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
6. ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ)
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ และการบริหารงบประมาณ
9. ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบงาน
11. ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน และการสร้างเครือข่าย
12. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ KTB Corporate Online)
13. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
14. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
15. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
16. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
18. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
19. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
20. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
21. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
23. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
24. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
25. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
26. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
27. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
29. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
30. หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
31. ระเบียบ/หนังสือสั่งการเกี่ยวกับรถราชการ
32. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
33. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
34. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
35. เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว
36. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
++รายละเอียดสินค้า++
✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด
✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✔ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง

++รูปแบบการสั่งซื้อ++
✔PDF 385 THB
✔หนังสือส่งฟรี 650 THB
(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ)

<<ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ>>
www.booksuperbook.com
โทรศัพท์ : 086-8578367
LINE ID : @296umcmd
(มี @ ด้วยนะคะ)
เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/dsG63Js)