งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => งานราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pailot ที่ 22/พ.ค./2020, 03:36:21 PM

หัวข้อ: ++NEW 2020++แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เริ่มหัวข้อโดย: Pailot ที่ 22/พ.ค./2020, 03:36:21 PM
++NEW 2020++แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
• สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
• สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
• ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ
• ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
• ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ และการบริหารงบประมาณ
• ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
• แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
• แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
• แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
• แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (โปรแกรม Word, Excel, Power Point)
• ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว
• เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
++++++++++++++++++++++++++
++รายละเอียดสินค้า++
✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบล่าสุด
✔ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✔ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
✔ เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง

++รูปแบบการสั่งซื้อ++
✔PDF 385 THB
✔หนังสือส่งฟรี 650 THB
(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ)
<<ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ>>
www.booksuperbook.com
โทรศัพท์ : 086-8578367
LINE ID : @296umcmd
(มี @ ด้วยนะคะ)
เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://lin.ee/dsG63Js)