งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
บริการ เกมส์ออนไลน์ หรือ กีฬาออนไลน์ สนุกๆได้เงินจริง ทดลองเล่นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แนะนำเพื่อนหรือสมัครใหม่ รับทันที 100-500 ร้อยบาท สนใจ
โทรศัพท์ : 062-650-6778
โทรศัพท์ : 062-650-6779
Lind ID : Richbet99
http://casino.richbet99.com/ >>>> เกมส์ออนไลน์สนุกๆ
http://sbobet.richbet99.com/ >>>> กีฬาออนไลน์สนุกๆ
สนุกอย่างปลอดภัย เป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง สนใจโทร หรือแอด line ถามได้ก่อนจร้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2
บริการ เกมส์ออนไลน์ หรือ กีฬาออนไลน์ สนุกๆได้เงินจริง ทดลองเล่นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แนะนำเพื่อนหรือสมัครใหม่ รับทันที 100-500 ร้อยบาท สนใจ แจก IphoneX 2 เครื่องทุกสัปดาห์
โทรศัพท์ : 062-650-6778
โทรศัพท์ : 062-650-6779
Lind ID : Richbet99

http://casino.richbet99.com/ >>>> เกมส์ออนไลน์สนุกๆ
http://sbobet.richbet99.com/ >>>> กีฬาออนไลน์สนุกๆ

สนุกอย่างปลอดภัย เป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง สนใจโทร หรือแอด line ถามได้ก่อนจร้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
3
16 สาขาวิชา ที่คาดว่าจะเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น "ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในกระทู้นี้ ชุมชนคนท้องถิ่น จะขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่คาดว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะต้องดำเนินการจัดให้มีการสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนี้ เพราะด้วยที่จากการสอบครั้งที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชี ยังคงไม่เพียงพอตามจำนวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องการ

ดังนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่า ในห้วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีกรอบตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง ว่าจะยังคงประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้ หรือจะประสงค์ดำเนินการสรรหาเอง โดยการรับโอน ทั้งนี้ เมื่อ อปท. แจ้งความประสงค์ให้ กสถ. แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมจัดสอบแข่งขันต่อไป


ในเบื้องต้น จากข้อมูลการสอบแข่งขันครั้งที่ผ่านมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนี้

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)  264 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) 25 อัตรา
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) 8 อัตรา
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) 10 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) 11 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) 26 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) 166 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 22 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) 14 อัตรา
ครูผู้ช่วย (เกษตร) 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) 8 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) 22 อัตรา
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) 5 อัตรา
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) 17 อัตรา
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) 5 อัตรา
ครูผู้ดูแลเด็ก

* หมายเหตุ ตัวเลขจำนวนอัตรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สุดท้ายนี้ สำหรับท่านที่มีคุณวุฒิครูในสาขาวิชาข้างต้น และมีใบประกอบวิชาชีพครู ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะมาถึง ...


ป.ล.
   - จะเปิดรับสมัครวันใด
   - จะเปิดรับตำแหน่ง/อัตราใดบ้าง
   รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการครับ
ชุมชนคนท้องถิ่น
20 สิงหาคม 2561
4
มารู้จักสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กันเถอะ ... ตรวจสอบอะไร ตรวจสอบใครปัจจุบันการตรวจเงินแผ่นดินของไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งออกตามความในมาตรา 312 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้การตรวจเงินแผ่นดิน กระทำโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และตามบทเฉพาะกาล มาตรา 333 ได้กำหนดสาระสำคัญของกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแระกอบด้วย อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่ การวางนโยบาย การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การเสนอแนะให้มีการแก้ไข ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาใน เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็น องค์กรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และการจัดให้มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น

ดังนั้นการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบันจึงเป็นองค์กรตรวจสอบ อิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ
1. สตง. คือใคร ?
   - สตง.เป็นชื่อย่อของ “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”
   - เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
   - มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเงินของแผ่นดิน
   - มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผตง.) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
   - ดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)

2. สตง. ตรวจสอบอะไร ?
   - การเงิน
      เป็นการตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
   - จัดเก็บรายได้
      เป็นการตรวจสอบการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
   - จัดซื้อจัดจ้าง
      เป็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
   - ดำเนินงาน
       เป็นการตรวจสอบแผนงาน  งาน โครงการของหน่วยรับตรวจ ว่ามีการดำเนินการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัด คุ้มค่า และได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่
   - สืบสวน
      เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรับตรวจมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   - เชิงป้องปราม
      เป็นการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ควาสูญเปล่า หรือความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

3. สตง.ตรวจสอบใคร ?
   กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ

5
รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ
mindmint_bussarin@hotmail.com
ขอบคุณมากค่าาา
6
บัญชีนักวิชาการศึกษา ภาคกลางเขต 3 บัญชีหมดตั้งแต่รอบที่ 3 แล้ว แต่ยังมี อปท ที่ยังไม่ได้ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเลย ก็ว่าจะรอจากการเรียกข้ามเขต ของภาคกลางเขต 1 กับ 2 ซึ่งบัญชีนักวิชาการศึกษาทั้ง 2 เขตยังไม่หมดเลย ซึิ่งทาง อปท ได้ทำการขอใช้บัญชีไปตั้งแต่กรมจะเปิดสอบ การทำงานของกรมส่งเสริมฯ แย่มากๆ การบริหารจัดการไม่ดีเลย
7
อยากได้ไฟล์ตัวอย่างผลงานธุรการ(กองคลัง) เพื่อเลื่อนระดับจากปฏิบัติงานเป็นชำนาญงานค่ะ
รบกวนส่งที่ aoyr15@gmail.com ขอบคุณค่ะ
9
สำนักงาน ก.พ. เตรียมจัดสอบภาค ก บรรจุข้าราชการทุกประเภท เพื่อมาตรฐานเดียวกัน สำหรับภาค ข และภาค ค เป็นรายละเอียดที่แต่ละองค์กรจะไปกำหนดนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำคัญดังนี้

- เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

     1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปีตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในรอบ 5 ปีที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง หากมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง สามารถนำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ 100 ชั่วโมงได้
     2) หลักสูตรการพัฒนา ต้องมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู และด้านคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ สามารถนำจำนวนชั่วโมงการพัฒนาที่เข้ารับการอบรมในสถาบันวิชาการอื่น ๆ เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองได้ โดยให้ส่วนราชการเสนอหลักสูตรพัฒนาเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรอง

- รับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท โดย ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการสอบภาค ก ทั้งหมด ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันกับผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคลทุกประเภทแล้ว

โดยภาพรวมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้บุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใสในการเข้าสู่ระบบราชการ ลดภาระผู้สนใจเข้ารับราชการในภาพรวม ทั้งค่าใช้จ่าย เวลา และการเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดำเนินการสอบ โดยปฏิทินการสอบเห็นควรให้มีการสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

สำหรับภาค ข และภาค ค เป็นรายละเอียดที่แต่ละองค์กรจะไปกำหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรของตนเอง


- เห็นชอบให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ ตามข้อ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีอำนาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้

- เห็นชอบให้นำการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 มาใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ที่มา.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
หน้า: 12 3 ... 10