งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ / Re: [แจก] เฉพาะตำเเหน่ง พัสดุ อบต.พังงา
« กระทู้ล่าสุด โดย sirobol เมื่อ วันนี้ เวลา 11:48:36 AM »
ะ้ำฟ
2
โหลดไม่ได้ทำไงค่ะ
3
<<ดาวน์โหลดฟรี>>แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 ท้องถิ่น อบต. อบจ.

1.   ข้อใดกล่าวถึงการเกษตรแบบผสมผสานไม่ถูกต้อง
ก   เกษตรทฤษฎีใหม่
ข   เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ค   เกษตรแบบยั่งยืน
ง   เกษตรแบบยังชีพ
ตอบ  ค   เกษตรแบบยั่งยืน

2.   ข้อใดคือประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน
ก.   มีกิจกรรมหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างคุ้มค่า มีอาหารบริโภคในครอบครัว
ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ค   ทำให้สภาพไร่นาได้รับการบำรุง การดูแล และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
ง   ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่นา
ตอบ  ข   ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.   ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของดิน
ก   อินทรียวัตถุ
ข   น้ำ
ค   แร่ธาตุ
ง.   เม็ดดิน
ตอบ   ข   น้ำ

4.   สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แมลง ไส้เดือน เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น มีประโยชน์อย่างไร
ก   ทำให้เกิดพลังงานนำมาใช้ในการดูดซับน้ำ
ข   ช่วยทำให้ดินร่วนซุย
ค   ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน
ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี
ตอบ  ง   ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี

5.   ข้อใดกล่าวถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง
ก   ปุ๋ยผสม
ข   ปุ๋ยคอก
ค   ปุ๋ยหมัก
ง   ปุ๋ยพืชสด
ตอบ  ง   ปุ๋ยพืชสด

6.   คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมีลักษณะใด
ก  ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึกและแผ่กว้าง
ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี
ค   สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้
ง   เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์
ตอบ  ข   ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี

7.   ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก.   เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข.   ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
ค.   เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ง.   เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ
ตอบ   ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8.   ลักษณะพันธุ์พืชที่คัดเลือก ควรเป็นอย่างไร
ก   ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี รูปร่างสวยงาม
ข   ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ
ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่
ง   ดูแลพืชตามฤดูกาลปกติ
ตอบ  ค   สามารถปลูกได้ในทุกที่

9.   การตอนกิ่ง มีความหมายว่าอย่างไร
ก.   การนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบบนสำต้นของต้นอื่นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหม่
ข.   การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
ค.   การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้นขณะติดอยู่กับต้นแม่แล้วตัดไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม แต่ไม่มีรากแก้ว
ง.   การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ราก ลำต้น ไปปลูกในดินที่เหมาะสมหรือ วัสดุเพาะชำ และเกิดการงอกหรือยอดใหม่ตรงบริเวณที่ตัด
ตอบ  ข.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี

10.   ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกต้อง
ก   น้ำ
ข   สารละลาย
ค   ธาตุอาหาร
ง   อุณหภูมิ
ตอบ   ค   ธาตุอาหาร

11.   ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชผักและไม้ผลชนิดใด
ก   ขิงกับพริก
ข   ข้าวโพดกับสับปะรด
ค   มันสำปะหลังกับคะน้า
ง   ใบโหระพากับผักบุ้ง
ตอบ  ค   มันสำปะหลังกับคะน้า

12.   ข้อใดคือการกำจัดวัชพืชโดยทางชีวภาพ
ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด
ข   ใช้สารเคมีเป็นตัวกำจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่น
ค   การถอนวัชพืชที่งอกใหม่ทิ้ง
ง   การตัดต้นวัชพืชให้เตี้ยลง
ตอบ  ก   ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด

13.   การทำความสะอาดผลผลิตอาจใช้น้ำผสมกับอะไร เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยกับผู้บริโภค
ก   น้ำส้มสายชู
ข   เกลือ
ค   คลอรีน
ง   น้ำยาล้างจาน
ตอบ  ข   เกลือ

14.   ข้อเสียของการบ่มผลไม้แบบใช้ถ่านแก๊สอะเซทิลีน คือเรื่องใด
ก   ความสม่ำเสมอในการสุกของผลไม้
ข   เกิดความชื้นขึ้นกับผลไม้
ค   สีของผลไม้คล้ำหมองลง
ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป
ตอบ  ง   รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป

15.   การแปรรูปผลผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ ยกเว้น ข้อใด
ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
ข   ทำให้คุณภาพของการผลิตสูงขึ้น
ค   ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ง   สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ได้นาน
ตอบ   ก   เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

ขอบคุณที่มาจากเว็บ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/294
4
ขอบคุณค่ะ
5
รายงานตัวจ้า   จพง.ธุรการ 2 ภาคใต้เขต 2 จ้า ใครมีแนวภาค ข. ส่งมาบ้างนะค่ะ
f-han@hotmail.co.th
6
ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ / Re: อยากได้สรุประเบียบงานสารบรรณ
« กระทู้ล่าสุด โดย f-han เมื่อ วันนี้ เวลา 12:17:40 AM »
ขอด้วยค่ะ f-han@hotmail.co.th
7
ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ / Re: อยากได้สรุประเบียบงานสารบรรณ
« กระทู้ล่าสุด โดย DomeABCD เมื่อ 21/ส.ค./2017, 11:37:36 PM »
ขอด้วยครับ ช่วยส่งให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ domeabcd@hotmail.com
8
สภากาแฟ / Re: สอบถามวุฒิ สงสัยมากๆค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย SpeeDle เมื่อ 21/ส.ค./2017, 08:35:39 PM »
ลองตรวตสอบคุณวุฒิที่หน้าเว็บสมัครดูก่อนนะครับ ถ้าวุฒิที่มีเป็นสาขา/ทางที่ตรงตามประกาศก็สมัครได้ครับ
9
สภากาแฟ / สอบถามวุฒิ สงสัยมากๆค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย NThank เมื่อ 21/ส.ค./2017, 07:44:06 PM »
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ตรงคุณสมบัติ อยากทราบว่า แพทย์แผนไทย สมัครได้มั่ยค่ะ พอดีตรงคุณสมบัติมันไม่มี
 :wanwan044:
หน้า: 12 3 ... 10