งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
2
ความคืบหน้า "หลักเกณฑ์เลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น" อาวุโส-ชำนาญการพิเศษประเด็นความคืบหน้าในการออกหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้น จากระดับชำนาญงานเป็นระดับอาวุโส และจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ในฐานะผู้แทน ก.อบต. ได้สอบถามความคืบหน้าในระหว่างการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนยายน 2560 ซึ่งได้รับคำตอบว่า


"ขณะนี้ อยู่ระหว่างยกร่างให้อนุโครงสร้างฯแล้วครั้งหนึ่ง จึงอยู่ระหว่างปรับแก้ไข คาดว่าจะได้เสนอให้ ก กลางพิจารณาเร็วๆนี้ "
3
เผยหน้าตาร่างประกาศ ก กลาง ท้องถิ่น "ยกเลิกหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานจ้างเป็นครู-โดยไม่ต้องสอบ"
ตามที่ ก.กลาง 3 ก.มีมติยกเลิก ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างครู ของ อปท.ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการปฎิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช. ที่8/2560 ไปเมื่อคราวประชุม ก.กลาง เมื่อวานนี้ 22 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา มีคำถามตามมาหลายคน และ อปท.หลายแห่งสงสัยว่า มีผลตั้งวันที่ ประธาน ก.กลางลงนามประกาศเป็นต้นไปหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ ยังมีอีกหลาย อปท.ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

ขอนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้นะครับ เนื่องจาก เดิม ประกาศการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษนี้ มีผลบังคับใช้ เกิดขึ้นจากประกาศของ ก.จังหวัดแต่ละประเภทประกาศให้มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน การจะยกเลิกได้ ก็ต้องไปยกเลิกประกาศของ ก.จังหวัดแต่ละประเภทที่ประกาศไว้ ว่าด้วยเรื่องนี้ ซึ่งต่างจาก การยกเลิกการสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เนื่องจากคำสั่ง คสช.ระบุชัดเจนให้มีผลเฉพาะตำแหน่ง นั้นๆ ส่วนการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษของครู จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะมีมติยกเลิกและประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษนี้

ฉะนั้น การใดที่ อปท.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันนี้ ก่อนประกาศ ก.กลาง และ ก.จังหวัดจะมีผลใช้บังคับ ก็ชอบที่จะดำเนินการตามประกาศฉบับเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จได้ ครับ

หลังจากนั้นต่อไปครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก ก็จะมาจากบัญชีสอบแข่งขัน โหมดปกติของการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูท้องถิ่น ต่อไป
รายงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ในนามชุมชนคนท้องถิ่น ขอขอบคุณ "ปลัดทรงศักดิ์ โอษะคลัง ผู้แทน ก.อบต." ที่ได้เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวท้องถิ่น ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ
4
     คือ ได้ยินบ่อยว่าการย้ายไปหน่วยงานใหม่ ต้องมีการเรียกเงินตามปลายทางอยากได้ สุดท้ายตำแหน่งที่เปิดไว้ก็เสียของ หาคนไม่ได้ แล้วก็มาทำท่าบ่นว่าไม่มีคนย้าย มา ต้องรีบใช้งานขอเปิดสอบ ขอบรรจุพิเศษ เรื่องของเรื่องคือคนที่ย้ายไปเขาไม่มีเงิน เลยไม่ได้ย้าย ปัญหาเล่านี้จะหมดไป เมื่อ
     ก.จังหวัด จัดการกกำลังผล โดยการให้คนที่ย้าย มาลงชื่อประสสงค์จะย้าย แจ่งอำเภอที่ต้องการย้าย เมื่อมีตำแหน่งมาหรือใครเปิดกรอบก็จัดสรรให้ไปลง โดยต้นทางอนุญาตไม่ต้องถามปลายทางว่าเอาหรือไม่เอา ลดปัญหาการเรียกรับเงินแน่ๆ ก.จังหวัดก็ไม่น่ามีงานเพิ่มมากนะ พนง.ก็เยอะช่วยๆกันไม่น่าจะมีอะไรมากมา นี้เป็นเพิ่งกรอบแนวคิด ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้จริง ใครมีอะไรก็ลองต่อเติมดูนะ
อำนาจบรรจุแต่งตั้งอยู่ที่ปลายทางครับ
ก็นั้นล่ะครับ ไอ้ปลายทางมันเรียกเอาเงิน เลือกคน อยากให้ระบบี้มันหายไปครับ
5
จริงๆ ต้องให้คนที่บรรจุก่อนหน้านี้กลับคืนตำแหน่งเดิมด้วย
เรียนก็เรียนฟรียังได้บรรจุแบบง่ายๆกว่าลูกจ้างตำแหน่งอื่นอีก
ไม่ยุติธรรมเลย
7
ติดต่อ 086-8758395 ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
8
     คือ ได้ยินบ่อยว่าการย้ายไปหน่วยงานใหม่ ต้องมีการเรียกเงินตามปลายทางอยากได้ สุดท้ายตำแหน่งที่เปิดไว้ก็เสียของ หาคนไม่ได้ แล้วก็มาทำท่าบ่นว่าไม่มีคนย้าย มา ต้องรีบใช้งานขอเปิดสอบ ขอบรรจุพิเศษ เรื่องของเรื่องคือคนที่ย้ายไปเขาไม่มีเงิน เลยไม่ได้ย้าย ปัญหาเล่านี้จะหมดไป เมื่อ
     ก.จังหวัด จัดการกกำลังผล โดยการให้คนที่ย้าย มาลงชื่อประสสงค์จะย้าย แจ่งอำเภอที่ต้องการย้าย เมื่อมีตำแหน่งมาหรือใครเปิดกรอบก็จัดสรรให้ไปลง โดยต้นทางอนุญาตไม่ต้องถามปลายทางว่าเอาหรือไม่เอา ลดปัญหาการเรียกรับเงินแน่ๆ ก.จังหวัดก็ไม่น่ามีงานเพิ่มมากนะ พนง.ก็เยอะช่วยๆกันไม่น่าจะมีอะไรมากมา นี้เป็นเพิ่งกรอบแนวคิด ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้จริง ใครมีอะไรก็ลองต่อเติมดูนะ
อำนาจบรรจุแต่งตั้งอยู่ที่ปลายทางครับ
9
ตอนนี้ก็ปลายเดือนมิถุนายนแล้ว ก็ยังคงไร้วี่แวว เห็นทีคงเลื่อนอีกตามเคย!!!
หน้า: 12 3 ... 10