ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

432154 กระทู้ ใน 34957 หัวข้อ- โดย 182876 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: NuengOzone

21 กันยายน 2014, 06:55:09 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นกระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:34:26 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย ส.เสือ™
กรณีสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นได้มีข้อเสนอแนะให้เรียกเงินส่งคืนคลัง อปท.
ในกรณีการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งบริหารระดับ 6/7 )
อ้างถึงการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สํานักงาน ก.ถ. ได้รับการประสานจากพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรายงานกรณีสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นได้มีข้อเสนอแนะให้เรียกเงินส่งคืนคลัง อปท. ในกรณีการเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประกาศ ก.จ. ประกาศ ก.ท. และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดว่าการจ่ายเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตําบล ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม แต่ตําแหน่งพนักงานเทศบาลไม่มีกําหนดไว้ว่ามีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้สําหรับข้าราชการพลเรือนแต่อย่างใด (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕) ดังนั้น จึงเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าวไม่ได้


ซึ่งต่อมา ...
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โพสข้อความบนเฟชบุคภายในกลุ่ม ‎"เครือข่ายงานบุคคลท้องถิ่น" เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวข้าวต้น ไว้ดังนี้


ปัญหาเงินประจำตำแหน่งของจังหวัดขอนแก่นนั้น เกิดจากคนที่อยู่นอกบ้าน เขาไม่รู้กฎ ระเบียบของบ้านเรา ส่วนคนในบ้านก็ไม่สามารถชี้แจงถึงกฎ ระเบียบของบ้านเราให้เขารู้ ไม่ชี้แจงข้อแตกต่างของประกาศ กถ. ที่เกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งของใหม่และของเก่าว่ามันแตกต่างกันอย่างไร ไม่ชี้แจงข้อกฏหมายของบ้านเรา

ซึ่งในเรื่องเงินประจำตำแหน่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฏหมายที่ให้อำนาจ กถ. , ก.กลาง และ ก.จังหวัด ในเรื่องการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในแต่ละเรื่องไว้แตกต่างกัน โดยในเรื่องเงินประจำตำแหน่ง มาตรา 33 (1) กำหนดให้อำนาจ กถ. ในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินประจำตำแหน่ง) ซึ่ง กถ. ก็ได้กำหนดโครงสร้างเงินประจำตำแหน่งให้ตำแหน่งบริหารระดับ 6/7 ได้เงินประจำตำแหน่ง 3500 บาท ส่วนมาตรา 17 (4) กำหนดให้อำนาจ ก.กลาง ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินประจำตำแหน่ง)

ซึ่ง ก.กลาง ก็ได้กำหนดวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งโดยให้เอาวิธีการจ่ายของข้าราชการพลเรือนมาใข้ (วิธีการจ่าย เช่น จ่ายพร้อมเงินเดือน ผู้มีสิทธิได้เงินประจำตำแหน่งจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น เป็นต้น) โดย ก.กลาง ไม่มีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างเงินประจำตำแหน่ง ส่วนมาตรา 13 (2) กำหนดให้อำนาจ ก.จังหวัด ในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินประจำตำแหน่ง) เพื่อใช้บังคับกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่ง ก.จังหวัด ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งโดยให้เอาวิธีการจ่ายของข้าราชการพลเรือนมาใข้เช่นเดียวกับที่ ก.กลางกำหนด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอำนาจในการกำหนดโครงสร้าง(บัญชี)เงินประจำตำแหน่ง เป็นอำนาจของ กถ. ซึ่งเดิม กถ.กำหนดให้เอาของข้าราชการพลเรือนมาใช้ แต่ปัจจุบันได้มีการแก้ไขโดย กถ. กำหนดเป็นบัญชีเงินประจำตำแหน่งออกมาใช้สำหรับข้าราชการท้องถิ่นโดยไม่ต้องใช้บัญชีหรืออัตราของข้าราชการพลเรือน ส่วนวิธีการจ่ายว่าจะจ่ายอย่างไร ก.กลาง และ ก.จังหวัด กำหนดให้เอาวืธีการจ่ายของข้าราชการพลเรือนมาใช้ ดังนั้น ข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งบริหารระดับ 6/7 จึงมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3500 บาท ตามที่ กถ. กำหนด ส่วนวิธีการจ่ายว่าจะจ่ายตอนใหน จ่ายอย่างไร ก.กลาง และ ก.จังหวัด ก็ให้เอาวิธีการจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้

จึงขอพวกเราได้เข้าใจและช่วยกันบอกกล่าวต่อๆ กันเพื่อให้พวกเราที่เป็นคนในบ้านได้เข้าใจในกฎ ระเบียบของบ้านเรา รวมทั้งชี้แจงคนนอกบ้านให้รู้กฎ ระเบียบ ของบ้านเราด้วย "ช่วยๆ กันครับ" เราเห็นแตกต่างกันได้ แต่เราอย่าแตกแยกกันเลย ครับ
ผมจึงขออนุญาตคัดลอกข้อความดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความรู้ที่ดี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปครับ

 22 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:16:09 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย ส.เสือ™
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งจัดสรรเงินอุดหนุนท้องถิ่นหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น"พล.อ.อนุพงษ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งจัดสรรเงินอุดหนุนท้องถิ่น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 19 กันยายน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.57) ตนได้รับทราบและเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่ยังค้างอยู่ จำนวน 18,500 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรเป็น 2 ส่วน คือ งบอุดหนุนทั่วไปวงเงิน 8,500 ล้านบาท ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำปี 2557 จำนวน 10,000 ล้านบาทได้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เน้นให้กระจายเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมทั่วถึง

โดยเน้นจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี ขณะนี้ได้จัดสรรไปเรียบร้อยแล้วในวงเงิน 4,941 ล้านบาท ในส่วนนี้ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณเพื่อให้นำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้ให้ความเห็นชอบจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนย้อนหลัง 2 ปี โดยให้เร่งรัดการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริม การท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำชับไปยังจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง ว่ารัฐบาลเน้นย้ำเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โดยให้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำโครงการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน รวมทั้งต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ. 23 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 10:09:43 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย localman2
ตั้งคำถามเล่นๆ
- ทำไม่ไม่มีการโอนถ่ายบุคลากรครู จาก ศธ. มาท้องถิ่น  ทั้งที่มีการถ่ายงานมาให้
- ทำไม่ไม่มีการโอนถ่ายบุคลากรสาธารณสุข จาก สธ. มาท้องถิ่น  ทั้งที่มีการถ่ายงานมาให้
- ทำไม่ไม่มีการโอนถ่ายบุคลากรโยธา จาก ยธ. มาท้องถิ่น  ทั้งที่มีการถ่ายงานมาให้
หรือพวกเขาไม่อยากมากัน  ท้องถิ่นยั่งไม่พร้อมรับงานหรือเปล่า เร่งกันไปไหม
ผมว่าคนข้างใน อปท แต่ละที่รู้ดีว่าตอนนี้เกิดอะไร  ทุกวันนี้เราเอาเปรียบใครอยู่หรือไม่  ทำงานดีหรือยัง  เข้ามาถูกต้องไหม ปฏิบัติตามระเบียบไหมหรือเห็นว่าอันดีเอาอันนั้นก่อน บางอย่างเราพูดไม่ได้ทั้งที่อยากให้ดีขึ้น   

 24 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 09:55:41 AM 
เริ่มโดย NAKLHA - กระทู้ล่าสุด โดย NAKLHA
นางรอง ไม่น่าอยู่เหรอ

???????  เจตนาท่านคือสิ่งใดหรือ  ?????

 25 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 09:54:33 AM 
เริ่มโดย NAKLHA - กระทู้ล่าสุด โดย NAKLHA
เป็นคนพะเยาค่ะ สัมภาษณ์ก็ไม่ถามอะไรมากค่ะ โต๊ะ7 ให้แนะนำสถานที่ศึกษา ประวัติการทำงาน มีพี่น้องกี่คน ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายได้ไหม ถ้าให้ไปบรรจุไกลๆไปได้หรือปล่าว ทำงานมีลุกน้องลุกน้องมีปัญหาบ้างหรือไม่ ถ้าหัวหน้าสั่งให้สร้างท่อลอดตรงหัวสะพานจะทำไหม ตัวเองมีข้อเสียอะไรบ้าง เงินเดือนน้อยรับได้ไหม ที่จำได้ประมาณนี้แต่ตอนสัมภาษณ์ก็คุยกันแบบชิลๆดีนะ ขอให้ผ่านไปด้วยดีค่ะ

ครับผม ที่ได้สอบถามก็มีคนเหนือเยอะเหมือนกัน  ส่วนมากสัมภาษณ์ประมาณนี้คับ  ประวัติการทำงานการเรียน บรรจุไกลบ้านอยู่ได้หรือไม่  ข้อดีข้อเสียของเรา  คิดยังไงกับกรมทางหลวง  ขอให้โชคดีคับผม ลุ้นกันครับๆๆ

 26 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 09:15:19 AM 
เริ่มโดย aomratti - กระทู้ล่าสุด โดย <<นักล่าสนามสอบ>>
สอบ ระดับ 3 ไปเลยครับ จะได้ไม่ต้องยุ่งยากสอบเปลี่ยนสายงานอีก  สอบนักวิชาการศึกษาก็สอบได้ครับ  ตำแหน่งว่างเยอะมาก..

 27 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 09:04:34 AM 
เริ่มโดย aomratti - กระทู้ล่าสุด โดย Khonnaidong2
สอบระดับสามไปเลยครับไม่เสียเวลา

 28 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 09:01:31 AM 
เริ่มโดย NAKLHA - กระทู้ล่าสุด โดย จนแต่อิ่มใจ
นางรอง ไม่น่าอยู่เหรอ

 29 
 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 08:49:40 AM 
เริ่มโดย kw001 - กระทู้ล่าสุด โดย chatchai130520
ก็ทำได้ทั้งสองวิธี ถ้าอยากง่ายก็ให้ย้ายไปก่อนแล้วค่อยขอใช้บัญชี แต่บางที่มีปัญหาไม่มีตำแหน่งรองรับเราย้ายไป
ก็ต้องรอให้เรียกถึงลำดับของเรา เราก็ไปได้เลย ไม่จำเป็นต้องย้ายไปก่อน สามารถทำได้ทั้งสองวิธี

 30 
 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 10:58:27 PM 
เริ่มโดย aomratti - กระทู้ล่าสุด โดย haneng
จบ ป.ตรี ก็สอบ ระดับ 3 สิครับ ที่สอบได้น่าจะ นักพัฒนา กับ นักประชาสัมพันธ์ ครับ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการ