ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน

หัวข้อ

(1/38) > >>

[1] ‪#‎หลักเกณฑ์ใหม่‬ "สอบเปลี่ยนสายงาน" เมื่อบรรจุครบแล้ว บัญชีสำรองยกเลิก !

[2] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[3] อบต.บ่อนอก รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล"ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"

[4] เทศบาลตำบลจำปาขัน เปิดสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อัตรา

[5] เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ 2 อัตรา

[6] อบต.คลองสาม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล"นวช.การเงิน-นวช.จัดเก็บฯ-นักพัฒฯ"

[7] เทศบาลเมืองคลองแห เปิดสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

[8] อบต.อุทัยสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล "นวช.จัดเก็บฯ-นักป้องกันฯ"

[9] อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล "นักทรัพฯ - นักจัดการฯ"

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version