มติ ก กลาง ท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 มกราคม 2559

[2] รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558

[3] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[4] ขอแบบฟอร์มการโอนย้ายจากข้าราชการพลเรือน ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ

[5] แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 8/2561

[6] ปลัดศักดิพงศ์ แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2561

[7] แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 6/2561

[8] แจ้งสรุปผลการประชุม ก กลาง ท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ครั้งที่ 5/2561

[9] ผู้แทน ก.อบต. แจ้งสรุปผลการประชุม "ก กลาง ท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561"

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version