[ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน - อาวุโส

[2] เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน - อาวุโส

[3] เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ปฏิบัติงาน - อาวุโส

[4] เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

[5] เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน - อาวุโส

[6] นายช่างภาพ ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

[7] นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน - อาวุโส

[8] เจ้าพนักงานประปา ปฏิบัติงาน - อาวุโส

[9] นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน - อาวุโส

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version