[ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[2] นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[3] ภัณฑารักษ์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[4] นักพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[5] นักสันทนาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[6] นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[7] บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

[8] นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

[9] นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version