ห้องพูดคุยเรื่อง "ระบบแท่งท้องถิ่น"

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] ความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการท้องถิ่นในระบบแท่ง"ทั่วไป"

[2] [ไขข้อข้องใจ] แท่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เมื่อใดจึงจะสามารถเลื่อนเป็นระดับชำนาญงานได้

[3] สอบถามการครองตำแหน่งของ วุฒิ ป.เอก ค่ะ

[4] เงินประจำตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ของข้าราชการท้องถิ่น

[5] การปรับปรุงตำแหน่ง(มท๐๘๐๙.๒/ว๑๙๑)

[6] ขออนุญาตสอบถาม ธุรการสอบชำนาญงาน สอบเปลี่ยนเป็นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการค่ะ

[7] การสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเมื่อไร

[8] จบ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สามารถสอบ ตำแหน่งอะไรบ้างค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

[9] จบอนุปริญญา วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ์ สามารถสอบ ตำแหน่งอะไรบ้างคะ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version