นวัตกรรมท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/1)

[1] กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับ นวัตกรรมท้องถิ่น ครับ

[2] อบต.ชอนไพรพลิกวิกฤติขยะ ตั้งธนาคารรับซื้อขยะรีไซเคิล นำรายได้ตั้งกองทุน

[3] เทศบาลนครยะลา ส่งเสริมการเรียนดนตรี เปิดสถาบันดนตรีเด็กเล็ก

[4] เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รุกเดินหน้า Smart City ผสานความร่วมมือดูแลผู้ป่วยติดเตียง

[5] โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

[6] จ.นครพนม เสริมความรู้ อปท.ผลักดันสินค้าท้องถิ่นผ่านตลาดออนไลน์

[7] อบต.กองแขก อําเภอแม่แจ่ม จัดตั้งโครงการตลาดนัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

[8] ธพว. จับมือ ม.สวนดุสิต ปั้นท่องเที่ยวชุมชนพันแห่ง

[9] อบต.บ้านควน จ.สตูล จัดโครงการ ขยะแลกไข่ ใส่ใจสุขภาพ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version