โอนย้าย

หัวข้อ

(1/313) > >>

[1] ประกาศ!!! ห้องโอนย้าย... ลงข่าวโอนย้ายฟรี ส่งข้อมูลมาที่ t.thailocalmeet@gmail.com

[2] การตั้งกระทู้รับโอนย้ายควรชัดเจน :ตำแหน่ง+จังหวัด

[3] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[4] ด่วนๆๆ อบต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รับโอน ตำแหน่ง บุคลากร หรือตำแหน่งเกื้อกูล หรือคนที่สอบเปลี่ยนสายงาน สนใจติดต่อ 0909632575

[5] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ จ.ระยอง

[6] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ อ.เมือง จ.ลำพูน

[7] โอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ จังหวัดพังงา

[8] ด่วนๆ ก่อนจะปิด (รับโอนย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดฯ จพง.การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา นักบริหารงานการศึกษา

[9] จพง.ป้องกันฯ จ.เชียงราย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป