โอนย้าย

หัวข้อ

(1/436) > >>

[1] ประกาศ!!! ห้องโอนย้าย... ลงข่าวโอนย้ายฟรี ส่งข้อมูลมาที่ t.thailocalmeet@gmail.com

[2] การตั้งกระทู้รับโอนย้ายควรชัดเจน :ตำแหน่ง+จังหวัด

[3] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[4] หาคนแทนตำแหน่ง ธุรการ สังกัด เทศบาลตำบลเวียงสรวย จังหวัดเชียงราย

[5] ต้องการโอนย้ายลงท้องถิ่น เขต พะเยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ไหนพอเปิดรับบ้างครับ

[6] ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่งผอ.กองเกษตร

[7] ต้องการสับเปลี่ยนตำแหน่งผอ.กองเกษตร

[8] อบต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี ร้บ โอน ย้าย นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานป้องกัน

[9] เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ต้องการโอนย้ายไป อปท.ในจังหวัดอุดรธานี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version