ห้องส่วนราชการ

หัวข้อ

(1/99) > >>

[1] บทความ : แพรแถบเหรียญที่ระลึก (แพรแถบสี)

[2] ไฟล์ตัวอย่าง แบบประเมินการเลื่อนระดับ ของ พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล

[3] บทความ : ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการ (ชุดขาวข้าราชการ)

[4] แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2559

[5] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[6] บทความ : ความรู้เกี่ยวกับอินทรธนู (ระดับ 1 2 3)

[7] บทความ : ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)

[8] คำถามที่พบบ่อยๆ : เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

[9] คู่มือการดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version