ถามตอบเกี่ยวกับการ สอบ ก.พ.

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] เปิดห้องถามตอบเกี่ยวกับการ สอบ ก.พ.

[2] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[3] [การสอบภาค ก ปี 2557] ผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. แบบเดิม ต้องสอบใหม่ หรือไม่?

[4] [การสอบภาค ก ปี 2557] คุณสมบัติของผู้ประสงค์/จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง

[5] [การสอบภาค ก ปี 2557] ม.6 สมัครสอบภาค ก ของ ก.พ. ได้หรือไม่?

[6] [การสอบภาค ก ปี 2557] คะแนนสอบภาค ก สำคัญมากขนาดไหน?

[7] ผลการสอบภาค ก มีกำหนดกี่ปีคะ

[8] ผมสอบกพ ภาค ก ระดับ3 ผ่านแล้วแต่ทำหนั

[9] กรณีที่ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเปิดสอบ จะขอสมัครสอบเฉพาะภาค ก. ได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version