ข้อสอบ ก.พ.

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ภาค ก. ของ ก.พ. ออกข้อสอบอะไรบ้าง?

[2] คณิตศาสตร์ทั่วไป

[3] การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต

[4] การเติมคำ หรือ การเติมคำในช่องว่าง

[5] อนุกรม (Number Series)

[6] การเรียงประโยค หรือ การเรียงข้อความ

[7] กราฟและตาราง

[8] อุปมา อุปไมย

[9] บทความสั้น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version