ข้อสอบ ก.พ.

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ภาค ก. ของ ก.พ. ออกข้อสอบอะไรบ้าง?

[2] การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต

[3] การเติมคำ หรือ การเติมคำในช่องว่าง

[4] อนุกรม (Number Series)

[5] การเรียงประโยค หรือ การเรียงข้อความ

[6] กราฟและตาราง

[7] อุปมา อุปไมย

[8] คณิตศาสตร์ทั่วไป

[9] บทความสั้น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version