สอบท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/97) > >>

[1] [แนะนำ] หนังสือสอบภาค ก ท้องถิ่น ปี 2562 "หนังสือที่คนสอบบรรจุได้ เลือกอ่านกัน"

[2] รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

[3] เตรียมสอบท้องถิ่น : ตอนที่ 6 คุณวุฒิที่ต้องมี รายวิชาที่ต้องใช้สอบ ภาค ข ในแต่ละตำแหน่ง

[4] [บทสัมภาษณ์ : สมาชิกคนเก่ง] เชิญอ่านเทคนิคการเตรียมตัวสอบ

[5] ก กลาง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 2560

[6] เตรียมสอบท้องถิ่น ตอนที่ 4 หลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก

[7] เตรียมสอบท้องถิ่น : ตอนที่ 3 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

[8] ระเบียบการใช้งานเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น 2558

[9] เตรียมสอบท้องถิ่น : ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบบรรจุของท้องถิ่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version