ใครเปลี่ยนสายงานฟังทางนี้

<< < (2/3) > >>

pidman:
แก้ไขลิงค์ใหม่ อันเก่ามันตาย
หนังสือสั่งการที่ ว144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98EE5DB45T8WQF[N1FALNTW59COVK

นส.สั่งการ ที่ ว๑๖๓ ปี ๒๕๔๙
Linkว163

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98EE5DB458[JJ4M1I5AR1AIM54SNN

คนติดบ่วง:
อ้างจาก: pidman ที่ 04 ตุลาคม  2009, 03:47:26 PM

แก้ไขลิงค์ใหม่ อันเก่ามันตาย
หนังสือสั่งการที่ ว144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98EE5DB45T8WQF[N1FALNTW59COVK

นส.สั่งการ ที่ ว๑๖๓ ปี ๒๕๔๙
Linkว163

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98EE5DB458[JJ4M1I5AR1AIM54SNNเชื่อได้ครับ  ลองอ่านดู

mokoj:
 :th\
ขอบคุณคะ

tree1186:
อ้างจาก: ^^ น้ำริน ^^ ที่ 04 ตุลาคม  2009, 03:39:05 PM

อ้างจาก: pidman1 ที่ 04 ตุลาคม  2009, 01:13:50 PM

อ้างจาก: ^^ น้ำริน ^^ ที่ 04 ตุลาคม  2009, 11:13:45 AM

แล้วถ้าคนที่สอบเปลี่ยนสายงานอยู่ในรอบแรกของการบรรจุอะ ต้องทำไงบ้างเหรอ

ดู นส.สั่งการ ว.๑๖๓ ข้อ ๓ (อย่าดู นส.สั่งการ ว.๖๑ เพราะจะไม่ตรงกับ ว.๑๖๓ ทำให้สับสน)
============================
หนังสือ ว.61 ลว 12 ม.ค.2547และมติ กท ครั้งที่11/2546 ถูกยกเลิกแล้ว ในการประชุม กท. ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
=====================================
หนังสือสั่งการ ว.61 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98EE5CDB45YDLB3DVCI[[PENJPET4
===============================
ขอยืนยันว่าการใช้บัญชีข้ามจังหวัด และ ไม่เรียงลำดับที่สอบได้ ยังใช้ได้อยู่
ตามหลักการเดิม ว.61 ลง 12 มกราคม 2547
หลักการใหม่ตาม หนังสือสั่งการ ว.163 ลงวันที่    29  กันยายน  2549
==============================
linkว163
29 กันยายน 2549
http://www.beupload.com/download/?543028&A=484161

====================================
Linkว144
หนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
เรื่อง หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
http://www.beupload.com/download/?564540&A=751857
========================
แถมอีกนิด ดูหนังสือสั่งการที่ ว144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
ให้ดีอีกครั้ง กรณีบรรจุเกื้อฉันลจากบัญชีสอบแข่งขัน มี ๒ กรณี
1.ใช้ เกื้อฉันลเดิม ตาม ว54 ปี 45 สำหรับบรรจุในระดับเดียวกัน และ
2.ใช้ เกื้อฉันล ตาม ว33 ปี 48 สำหรับบรรจุจากระดับที่สอบได้ระดับสูงกว่าไปบรรจุระดับที่ต่ำกว่า ในสาย 1-2-3


   ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้ข้อมูลนะคะ

อ้างจาก: ^^ น้ำริน ^^ ที่ 04 ตุลาคม  2009, 03:39:05 PM

อ้างจาก: pidman1 ที่ 04 ตุลาคม  2009, 01:13:50 PM

อ้างจาก: ^^ น้ำริน ^^ ที่ 04 ตุลาคม  2009, 11:13:45 AM

แล้วถ้าคนที่สอบเปลี่ยนสายงานอยู่ในรอบแรกของการบรรจุอะ ต้องทำไงบ้างเหรอ

ดู นส.สั่งการ ว.๑๖๓ ข้อ ๓ (อย่าดู นส.สั่งการ ว.๖๑ เพราะจะไม่ตรงกับ ว.๑๖๓ ทำให้สับสน)
============================
หนังสือ ว.61 ลว 12 ม.ค.2547และมติ กท ครั้งที่11/2546 ถูกยกเลิกแล้ว ในการประชุม กท. ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549
=====================================
หนังสือสั่งการ ว.61 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=98EE5CDB45YDLB3DVCI[[PENJPET4
===============================
ขอยืนยันว่าการใช้บัญชีข้ามจังหวัด และ ไม่เรียงลำดับที่สอบได้ ยังใช้ได้อยู่
ตามหลักการเดิม ว.61 ลง 12 มกราคม 2547
หลักการใหม่ตาม หนังสือสั่งการ ว.163 ลงวันที่    29  กันยายน  2549
==============================
linkว163
29 กันยายน 2549
http://www.beupload.com/download/?543028&A=484161

====================================
Linkว144
หนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
เรื่อง หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
http://www.beupload.com/download/?564540&A=751857
========================
แถมอีกนิด ดูหนังสือสั่งการที่ ว144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
ให้ดีอีกครั้ง กรณีบรรจุเกื้อฉันลจากบัญชีสอบแข่งขัน มี ๒ กรณี
1.ใช้ เกื้อฉันลเดิม ตาม ว54 ปี 45 สำหรับบรรจุในระดับเดียวกัน และ
2.ใช้ เกื้อฉันล ตาม ว33 ปี 48 สำหรับบรรจุจากระดับที่สอบได้ระดับสูงกว่าไปบรรจุระดับที่ต่ำกว่า ในสาย 1-2-3


   ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้ข้อมูลนะคะ

รบกวนอีกนิดน่ะค่ะ....ช่วยอธิบายหนังสือ ว 144  ทั้งสองกรณีให้ฟังหน่อยสิค่ะ...
ว่าต่างกันอย่างไร
และขอหนังสือ ที่ มท 0809.1/ ว 54 ลว.24 ต.ค. 2545 ด้วยได้มั้ยค่ะ
ลองหาดูแล้วแต่ไม่มีเลยน่ะค่ะ...รบกวนด้วยน่ะค่ะ

pidman1:
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2550/08/doc1188464002017.pdf
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2550/08/doc1188464036811.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หนังสือ ที่ มท 0809.1/ ว 54 ลว.24 ต.ค. 2545

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว