อัตราเงินเดือน

<< < (3/3)

Nongnuang:
หากเป็นพนักงานราชการ
ปวส ก็ 8,610 บวกค่าครองชีพอีก 1,500
ถ้าเป็นปริญาตรี ก็ 9,530 บวกค่าครองชีพอีก 1,500 เหมือนกันค่ะ

"neeny":
พนักงานทั่วไป เป็นลูกจ้างชั่วคราว  สำหรับอบต.

อัตราเงินเดือน 5,080 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท

รวมเป็น  6,580  บาท ค่ะ

@^-^@ MCKY @^-^@:
ถ้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปวุฒิ ม.6 เงินเดือน 5080 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท รวม 6580 บาท ทำสัญญา 1 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 5760 บาท + ค่าครองชีพ 2440 บาม รวม 8200 บาท ทำสัญญา 4 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7100 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท ทำสัญญา 4 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจมีสิทธิ์เลื่อนขั้น

panumad:
อ้างจาก: Nongnuang ที่ 19 ตุลาคม  2009, 12:35:41 PM

หากเป็นพนักงานราชการ
ปวส ก็ 8,610 บวกค่าครองชีพอีก 1,500
ถ้าเป็นปริญาตรี ก็ 9,530 บวกค่าครองชีพอีก 1,500 เหมือนกันค่ะ


ที่ไหนครับ .. บอกด้วย

panumad:
อ้างจาก: @^-^@ MCKY @^-^@ ที่ 20 ตุลาคม  2009, 10:29:29 AM

ถ้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปวุฒิ ม.6 เงินเดือน 5080 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท รวม 6580 บาท ทำสัญญา 1 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 5760 บาท + ค่าครองชีพ 2440 บาม รวม 8200 บาท ทำสัญญา 4 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวส. เงินเดือน 7100 บาท + ค่าครองชีพ 1500 บาท ทำสัญญา 4 ปี
พนักงานจ้างตามภารกิจมีสิทธิ์เลื่อนขั้น


ถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว