เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(1/1)

serungsan:
ผมมีข้อสงสัยว่าพี่น้องท้องถิ่นทั้งหลายที่บรรจุใหม่กันเขาติดเครื่องราชกันและผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะการที่จะติดเครื่องราชได้นั้นต้อง
ได้รับราชการมานานและผ่านการอบรมหรือได้รับคุณงามความดีเพื่อนๆลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันถูกไหม m_9; m_9;

Jack_Sparrow:
เครื่องราชที่ข้าราชการบรรจุใหม่ติดนั้น ต้องเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ระลึกครับ ที่มีแต่แถบสี

แต่ถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทาน (ช้าง,มงกุฏ) นั้นต้องรับราชการมา 5 ปี ก่อนครับถึงจะได้รับ และมีสิทธิติดได้ครับ

ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://www.mof.go.th/mofhistory/cordon.htm

sumo™:
ตามนั้น

sabrina lovely:
ตามนั้นแหละ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ