การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่น

(1/2) > >>

bmw0002:
ผมอ่านดูแล้ว
ทำไมข้อ5 บอกว่า
สิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องถิ่นที่รับราชการเป็นครั้งแรก
ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านได้แต่ได้รับคำสั่ง  ตั่งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/regulation/type2/2551/05/reg1212032363589.pdf

สรุปว่า บรรจุใหม่ครั้งแรก ต่างพื้นที่ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้แล้ว

เวลาที่หายไป:
 m;7 รับคำสั่งให้เดินทางไป....

งงๆ...นะ...."เพื่อนที่ทำงานเทศบาลเค้าบอกว่าบรรจุครั้งแรกเบิกไม่ได้นะ....."
สอบยังไม่ได้...แต่ก็อยากรู้นะ.....ขอความกระจ่างด้วยนะ.. m;7

ผู้สาวเมืองสุราด:
นั้นดิ ตกลงเบิกค่าเช้าได้หรือเปล่า m_9;

๐๐ กะบี้ น้อย ๐๐:
บรรจุครั้งแรกเบิดไม่ได้คะ เราไปบรรจุมาแล้วที่ลพบุรีไม่ใช่บ้านเกิดไม่ใช่พื้นที่
ไกลอีกต่างหากออกเองทุกอย่างค่าเช่าบ้านเดือนละพันห้า

เจี๊ยบ รุ่งนภา:
เราก้อเข้าใจว่าเบิกไม่ได้เหมือนกันนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป