วิธีใช้ถังดับเพลิง

(1/1)

steve_g09:
วิธีใช้เครื่องดับเพลิง
ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.   ดึง : ทำการดึงสลักออกจากคันบีบโดยการหมุนสลักจนตัวยึดขาด 
     
2.   ปลด : ทำการปลดสายหัวฉีดออกจากตัวถังดับเพลิง และ จับปลายสายชี้ไปที่ ฐานของกองไฟ.... อย่าไปฉีดที่เปลวไฟ.... เพราะไฟจะไม่ดับ....   
     
3.   กด : กดคันบีบ (เพื่อให้น้ำยาดับเพลิงพุ่งออกมาจากหัวฉีด....)
     
4.   ส่าย : ทำการส่ายปลายสายไปที่ฐานของเพลิง ให้น้ำยาดับเพลิงพ่นออกไปได้ทั่วๆ.... 
 
 m;5
 

                พยายามเข้าใกล้ 2 – 4 เมตร เหนือลมพร้อมฉีดสารที่บรรจุตามคุณลักษณะของเครื่องดับเพลิง เช่น บรรจุน้ำให้ฉีดที่ฐานของเพลิง บรรจุผงเคมีแห้งให้ฉีดปกคลุม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ