ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้างครับ จะสมัครของนครปฐม

(1/4) > >>

topmsk:
ผมจบสถิติประยุกต์ จะสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3  ได้หรือเปล่าครับ เห็นว่า รับ ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

rapael:
ได้   วิเคราะเป็น อะไรที่รับหลายสาขามากๆๆๆ

topmsk:
ขอบคุนครับ เหอๆ

~.~นางสาวบังเอิญ~.~:
สำนักงาน ก.ท.,ก.จ.,ก.อบต. ได้เคยมีหนังสือสั่งการที่ มท.0809.1/ว2026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 กำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ โดยกำหนดให้คุณวุฒิปริญญาในทางต่างๆของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่ ก.พ.รับรองดังต่อไปนี้ เป็น คุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
2.ปริญญาทางศิลปศาสตร์
3.ปริญญาทางการศึกษา
4.ปริญญาทางบัญชี
5.ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
6.ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
7.ปริญญาทางรัฐศาสตร์
8.ปริญญาทางครุศาสตร์
9.ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
10.ปริญญาทางสังคมวิทยา
11.ปริญญาทางนิติศาสตร์
12.ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
13.ปริญญาทางสุขศึกษา
14.ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
15.ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
16.ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
17.ปริญญาทางปรัชญา
18.ปริญญาทางภูมิศาสตร์
19.ปริญญาทางจิตวิทยา
20.ปริญญาทางอักษรศาสตร์
นี้เป็น 20 ปริญญาที่ทางหน่วยงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทียบเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์นะครับ
สำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกำหนดไว้ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ปล.พอดีหามาจากในเน็ทอ่ะค่ะ
อ้างอิงhttp://www.kontessaban.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31

เราก็จบด้านศิลปศาสตร์ ธรรมดาก็จะสมัครนักพัฒนาชุมชนพอเห็นข้อมูลนี้ว่าจะสมัครเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่จบวุฒิเดียวกับเราเคยสมัครตำแหน่งนี้ได้ไหมอ่ะ..ช่วยบอกหน่อยจ้ะหรือใครมีความรู้ช่วยแชร์หน่อยจ้า
ขอบคุณล่วงหน้าจ้ะ

jayaey:
วิเคราะห์ไม่ได้คับ

ต้องไปลง นักวิชาการศึกษา เพราะรับ สถิติด้วย

เพราะเราก็จบสถิติ ตอนนี้เป็นนักวิชาการศึกษาแล้วคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป