เรื่องเกี่ยวกับกรอบอัตราว่างที่จะบรรจุในท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี

(1/9) > >>

ส.เสือ™:
เรื่องเกี่ยวกับกรอบอัตราว่างที่จะบรรจุในท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
โดย ปลัด อบจ.นนทบุรี

เราจะต้องเข้าใจโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของท้องถิ่น ตลอดจน วัฒนธรรมขององค์กร ความเป็นอิสระ ความเป็นนิติบุคคลของท้องถิ่น เพราะถ้าไม่เข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้ เราก็จะเรียกร้องหาแต่ความเป็นธรรมอย่างไม่รู้จักจบสิ้น และฝ่ายที่เขาไม่เห็นตรงกับเรา ก็จะไม่ตอบสนองตอบต่อความคิดของเรา ผมจะอธิบายเป็นข้อๆน่ะ ไม่แน่ใจว่าน้องๆจะเข้าใจเพียงใด เริ่มเลยน่ะครับ

1. ในการเปิดสอบครั้งนี้ เริ่มจาก เป็นความประสงค์ ของ อบจ.นบ. เนื่องจากมีอัตราว่าง 86 อัตรา จึงขอให้จังหวัดเปิดสอบ โดย ปลัด อบจ.นบ. เป็นเลขานุการฯสอบแข่งขัน
2. ในการเปิดสอบโดยขอให้จังหวัดเปิดสอบ(อบจ.นบ. ไม่ได้สอบเอง) ผลดีของวิธีนีก็คือ องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ เช่น เทศบาล อบต. สามารถแสดงความประสงค์จะขอใช้บัญชีได้ ( ถ้าอัตราของท้องถิ่นนั้นว่าง และเขาอยากได้บัญชีนี้ ผมขอเน้นว่าเขาต้องอยากได้ด้วยน่ะ)
3. ที่ถามว่าท้องถิ่นต่างๆ ทั่วจังหวัดนนท์มีอัตราว่างทั้งหมดเท่าไร ผมคาดการณ์เอาน่ะว่า ว่างไม่ต่ำกว่า 2000 อัตรา แต่ต้องย้อนไปที่ข้อ 2. ว่าเขาประสงค์จะให้กี่อัตรา ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
4. แต่ละท้องถิ่น เป็นนิติบุคคล เป็นอิสระต่อกัน ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ การกำกับกัน พูดง่ายๆคือ สั่งกัน บังคับกัน ให้คายอัตราที่ว่าง ไม่ได้ โดยอยู่ที่ผู้บริหารแต่ละแห่งจะเห็นความจำเป็น ในตำแหน่งต่างๆ กี่อัตรา ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
แล้ว อบจ.นบ และผู้เกี่ยวข้องทำอย่างไรต่อ
5. อบจ.นบ. และผู้เกี่ยวข้อง ได้พยายามประสานงานท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดนนท์ ให้มาขอใช้บัญชี ซึ่งท้องถิ่นต่างๆ ก็ตอบสนองต่อคำขอของเราพอสมควร ขณะนี้ได้แสดงความประสงค์จะขอใช้บัญชี ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 300 อัตรา รวมกับที่ อบจ.นบ.ว่าง 86 อัตรา ก็เกือบ 400 อัตรา แล้ว เราก็ยังไม่ละความพยายามที่จะขออัตราไปเรื่อยๆ คาดว่าคงได้ไม่ต่ำกว่า 500 อัตรา ครับ

แหล่งที่มาของข้อมูล : เว็บบอร์ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ส.เสือ™:
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัญชี อบจ.นนทบุรี จะเดินไวๆนะครัับ

N_ASAM:
ขอพระคุณมาก ๆ เลยนะคะ (กระจ่าง) m;4

นักล่าสนามสอบ:
ถ้าเรียกประมาณ500อัตรา  โดยเฉลี่ยแล้วแต่ล่ะตำแหน่งเรียกไม่เกิน20อัตรา

พอตเตอร์:
ระดับ ๓ น่าจะน้อยสุด

แต่ได้ยินแบบนี้ก้ดีใจมากมาย   ขอบคุณครับ  พี่ ส.เสือ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป