รวม ข้อ สอบ อำนาจฯ

<< < (19/24) > >>

Supalak Saokhamket:
ขอเสนอความคิดเห็นนะคะว่าข้อที่  68.ข้อแตกต่างระหว่างใบปิดเอกสารลับมาก และลับที่สุด ใบปิดสีแดงและสีน้ำเงิน
ใบปกปิดเอกสารความลับนะระหว่าง ลับมาก กับ ลับที่สุดนั้นในระเบียบ 
-  ลับมากที่สุด  ใบปกปิด สีเหลือง
-  ส่วนใบปกปิดลับมาก  สีแดง  ไม่ใช่เหรอคะ
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆๆๆๆๆมีความคิเห็นอย่างไรบ้างคะ

แครอท:
ความคิดเห็นผมบ้างนะ 8.ข้อใด คือหนังสือ ที่ ติดต่อ ใน กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดเดียวกัน
    ก.บันทึกข้อความ   ข.ประทับตรา   ค.หนังสือที่ติดต่อระหว่างหน่วยงาน  ง.ถูกทุกข้อ
ผมตอบ ก. เพราะ 1.หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือเรียกอีกอย่างคือ "บันทึกข้อความ"
             2. หนังสือประทับตรา (ตอนแรกผมก็ลังเลอยู่) ที่ไม่ใช่ "ติดต่อภายใต กระทรวงฯ จังหวัดเดียวกัน" เพราะ หนังสือประทับตรา สามารถนำไปใช้กับบุคคล"ภายนอก"ได้ ซึ่งบุคคลภายนอกในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า คนนอกบ้าน นอกที่ทำงาน แต่หมายความว่า "เอกชน คนทั่วไป ข้าราชการต่างกระทรวง ต่างจังหวัด" ...ผมคิดว่าคงไม่ผิดนะ แล้วคนอื่นตอบข้อไหนอีก

anih:
คระกรรมการว่าด้วยการพัสดุ อบต. ชื่อย่อว่าอย่างไร

แครอท:
อีกข้อหนึ่ง "จัดซื้อจัดจ้าง "โดยวิธีพิเศษ" จากเงินอุดหนุน เงินกู้ฯ   ...ตอบ นายอำเภอเกิน10ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยังไม่ได้ตรวจสอบกับระเบียบพัสดุ แต่คิดว่าคงจำไม่ผิด)

แครอท:
กวพ.อบต.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว