สอบถามความเคลื่อไหวข่าวเปิดสอบภาค ข

(1/1)

umpron:
มีใครทราบข่าวการเปิดสอบภาค ข  ที่จังหวัดพิจิตรบ้างไหมคะ ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ มีใครทราบหรือเปล่า

12842aekkarat:
ุ รวมที่เปิดสอบภาค ข ปี 2552 เรียงตามช่วงเวลาการสมัคร
1.อบต.สาคู จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัคร 21 เมษายน-27 พฤษภาคม 2552 (เปิดสอบเอง) จำนวน 18 อัตรา
2.เทศบาลเมืองลำพูนเปิดรับสมัคร 1-20 กรกฎาคม 2552 จำนวน 230 อัตรา (มีผู้สมัครรวมถึง 40,077 คน)
3.เทศบาลเมืองอุทัยธานีเปิดรับสมัคร 1-28 กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 อัตรา
4.เทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดรับสมัคร 9-31 กรกฏาคม 2552 จำนวน 3 อัตรา
5.เทศบาลตำบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม -17 สิงหาคม 2552 (เปิดสอบเอง) จำนวน 11 อัตรา
6.ก อบต.พังงาเปิดรับสมัคร 14 กันยายน -2 ตุลาคม 2552 จำนวน 195 อัตรา
7.ก อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัคร 8-30 กันยายน 2552 จำนวน 86 อัตรา
8.ก อบต.อำนาจเจริญ เปิดรับสมัคร 5-30 ตุลาคม 2552 จำนวน 111 อัตรา
9.อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์เปิดรับสมัคร(สมัครด้วยตนเอง) 9 - 27 พย. 52 (สมัครด้วยตนเอง) จำนวน 10 อัตรา
10.ก อบต.จังหวัดนราธิวาสเปิดรับสมัครออนไลน์ 28 กันยายน-26 ตุลาคม 2552 จำนวน 147 อัตรา
11. ก อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครออนไลน์ 18 พฤศจิกายน .-11 ธันวาคม 2552 295 อัตรา
12.ก อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัคร 188 อัตรา รับสมัคร 20 พฤศจิกายน-17 ธันวาคม 2552
รวมเปิดสอบปี 2552 ไปเป็นจำนวน 1,295 อัตรา

รวมที่เปิดสอบภาค ข ปี 2553 เรียงตามช่วงเวลาการสมัคร
13.เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์รับสมัคร 23 ธค.52-14 มค.53 (สมัครด้วยตนเอง) 31 อัตรา
14.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัคร 18 ธค.52- 12 มค.53 (สมัครด้วยตนเอง) 6 อัตรา
15.ก อบจ.นครปฐม เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 4-26 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 288 อัตรา
16.ก อบต.ยะลาเปิดรับสมัครด้วยตนเอง 8 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2553 จำนวน 140 อัตรา
รวมเปิดสอบปี 2553 ไปเป็นจำนวน อัตรา 465 อัตรา
(ข้อมูล ณ 1/2/2553) รวมตำแหน่งท้องถิ่นที่เปิดสอบมาทั้งหมด 1,760 อัตรา

ข่าวคราวการเปิดสอบภาค ข ท้องถิ่นตามจังหวัดต่างที่มี%การเปิดสอบสูง
ข่าวคราวการเปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่น่าเชื่อถือได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:30 น.)
โดยข้อมูลจะเป็นเพียงการประเมินการเปิดสอบภาค ข ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2552-2554 เพราะภาค ก เปิดสอบ 3 ปีต่อครั้ง

เปิดสอบภาค ข แบ่งรายภาค
-ปี 2549 เปิดสอบภาค ก
-ปี 2551 เปิดสอบภาค ก
-ปี 2551 มีคำสั่งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดสำรวจความต้องการอัตราตำแหน่งว่างในทุกจังหวัด
หลังจากนั้นได้มีการดำเนินการเปิดสอบภาค ข ณ จังหวัดต่างๆแบ่งเป็นรายภาค ดังนี้ครับ

ภาคเหนือ
1.เทศบาลเมืองลำพูนเปิดรับสมัคร 1-20 กรกฎาคม 2552 จำนวน 230 อัตรา (มีผู้สมัครรวมถึง 40,077 คน)
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรับสมัคร 18 ธค.52- 12 มค.53 (สมัครด้วยตนเอง) 6 อัตรา
3.*50%คาดว่าจังหวัดต่อไปที่จะเปิดรับสมัครคือจังหวัดลำปาง (***ไม่แน่นอน อย่าหวังนะครับ***)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.เทศบาลนครอุบลราชธานีเปิดรับสมัครด้วยตนเอง 9-31 กรกฏาคม 2552 จำนวน 3 อัตรา
2.เทศบาลตำบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 27 กรกฎาคม -17 สิงหาคม 2552 (เปิดสอบเอง) จำนวน 11 อัตรา
3. ก อบต.อำนาจเจริญ เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 5-30 ตุลาคม 2552 จำนวน 111 อัตรา
4.อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์เปิดรับสมัคร(สมัครด้วยตนเอง) 9 - 27 พย. 52 (สมัครด้วยตนเอง) จำนวน 10 อัตรา

ปี 2553
5.เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์รับสมัคร 23 ธค.52-14 มค.53 (สมัครด้วยตนเอง) 31 อัตรา
6.*60%จังหวัดสกลนครคาดว่าจะเปิดรับสมัครภายในปี 2553 (***ไม่แน่นอน อย่าหวังนะครับ***)
7.*50%จังหวัดอุดรธานีคาดว่าจะเปิดรับสมัครภายในปี 2553 (***ไม่แน่นอน อย่าหวังนะครับ***)

ภาคกลาง(รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะครับเพราะพื้นที่อยู้ใกล้กัน)
1.เทศบาลเมืองอุทัยธานีเปิดรับสมัครด้วยตนเอง 1-28 กรกฎาคม 2552 จำนวน 1 อัตรา
2.ก อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 8-30 กันยายน 2552 จำนวน 86 อัตรา
ปี 2553
3.ก อบจ.นครปฐม เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 4-26 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 288 อัตรา
4.*50%จังหวัดอ่างทองคาดว่าจะเปิดรับสมัครภายในปี 2552 (***ไม่แน่นอน อย่าหวังนะครับ***)
5.*50%จังหวัดสระแก้วคาดว่าจะเปิดรับสมัครภายในต้นปี 2553 (***ไม่แน่นอน อย่าหวังนะครับ***)
6.*50%จังหวัดชลบุรีคาดว่าจะเปิดรับสมัครภายในต้นปี 2553 (***ไม่แน่นอน อย่าหวังนะครับ***)

ภาคใต้
1.อบต.สาคู จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครด้วยตนเอง 21 เมษายน-27 พฤษภาคม 2552 (เปิดสอบเอง) จำนวน 18 อัตรา
2.ก อบต.พังงาเปิดรับสมัครด้วยตนเอง 14 กันยายน -2 ตุลาคม 2552 จำนวน 195 อัตรา
4.ก อบต.จังหวัดนราธิวาสเปิดรับสมัครออนไลน์ 28 กันยายน-26 ตุลาคม 2552 จำนวน 147 อัตรา
5. ก อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครออนไลน์ 18 พฤศจิกายน .-11 ธันวาคม 2552 295 อัตรา
6.ก อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัคร 188 อัตรา รับสมัคร 20 พฤศจิกายน-17 ธันวาคม 2552
ปี 2553
7.ก อบต.ยะลาเปิดรับสมัครด้วยตนเอง 8 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2553 จำนวน 140 อัตรา


เมื่อเรานำมาเทียบระหว่าง+++ส่วนจำนวนผู้สอบผ่านภาค ก/ภาค ข ท้องถิ่นที่เปิดสอบ
ก็เท่ากับ 157,377คน / 1,760 อัตรา = 1.12 % เท่านั้นเองยังมีตำแหน่งว่าง
ที่เปิดสอบไม่ถึง 2%ด้วยซ้ำไป
แต่ก็เป็นข้อดีของเราที่เรามีเพื่อนๆถึง 157,377 คน ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะ
บางทีหากเรารวมกลุ่มกันเป็นทีมก็คงจะดี เพื่อนๆว่าไงครับ เพราะถ้าเรารวม
กลุ่มกันได้จำนวนหนึ่งแม้ไม่ทั้งหมดก็ตามหากเราเสียเปรียบหรือมีปัญหาใดๆ
เราจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นจะได้มีน้ำหนักมากขึ้น
เพื่อนๆว่าไงครับ อยากถามว่าเป็นไปได้มั้ยที่เราจะรวบรวม เพื่อนๆ 157,377 คน
มาอยู่ในทีมเดียมกันช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับผม

สรุปจำนวนเพื่อนคนเก่งที่สอบผ่านบรรจุและขึ้นบัญชีแบ่งเป็น+++ส่วนตามภาคดังนี้ครับ
*******คิดจากผู้ขึ้นบัญชีโดยรวมทั้งหมด คิดเป็น 100%ที่เปิดสอบภาค ข มา ณ 20.30น. วันที่1 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปออกมาได้ว่า*******
อันดับหนึ่ง ตกเป็นของภาคเหนือครับ 67.85%
อันดับสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนอ(อีสาน) 15.53%
อันดับสาม ภาคใต้ 10.86%
อันดับสี่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 5.76%
ข้อมูลนี้อาจจะแสดงให้เห็นว่าประชากรทางภาคเหนือชอบงานราชการเกินครึ่งและมีความตั้งใจในการสอบราชการสูงกว่าภาคไหนๆหรือเพราะการเปิดสอบหลายอัตรา
รองลงมาคือภาคอีสาน ส่วนที่ไม่ชอบสอบราชการเท่าไร่คงจะเป็นภาคกลางสงสัยภาคกลางนั้นเป็นเมืองธุรกิจและอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่
*ข้อมูลที่นำมาอาจจัะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเท่าไร่เป้นเพียงความคิดเห้นส่วนตัวของข้าพเจ้า เพราะข้อมูลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
และสถานที่ไม่อาจคาดเดาได้เลย จงใช้วิจารรญาณในการอ่านเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองครับผม ผิดพลาดก็ขออภัย

................อันนี้แถมครับ...................
เวปข่าวคราวการเปิดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.,กพ.,และส่วนราชการอื่นๆ
http://www.perdsorbtoday.com ข่าวคราวการเปิดสอบอัพเดทดีหใม่ๆเสมอ
http://www.thailocalmeet.com ชุมชนคนท้องถิ่นสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวคราวการเปิดสอบและแนวข้อสอบ
http://www.thailocalgov.com เวปเครือข่ายแนวร่วมผุ้สอบราชการส่วนท้องถิ่น
http://www.sheetram.com ข่าวการเปิดสอบราชการและคู่มือติวข้าราชการทุกสังกัด
http://www.khonlung.com เวปข่าวการเปิดสอบและติวข้าราชการ
http://sara-dede.is.in.th/?md=news เวปข่าวการเปิดสอบและติวข้าราชการ
http://www.paikad.com/cmiboard/index.php
http://www.perdsorb.net
http://www.narincity.webs.com
Http://www.actcorner.com
http://www.club-edu.com
http://www.pantown.com
http://www.sorb.econvu.com
http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/NewsServlet?_mode=show&group_id=4

เวปติวเตอร์และดาวน์โหลดข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
http://www.sorb.econvu.com
http://www.thaijustice.com/

ttp://www.dimonclub.com/test/data4.html
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8854.0.html

****************ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบครับผม**********************

*หมายเหตุ:1.ย้ำๆๆๆๆๆๆๆ ข้อมูลนี้เป็นเพียงการประเมินการเปิดสอบจากข้อมูลเท่าที่หาได้ในปัจจุบัน
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านกรุณาอย่าเชื่อซะหมด
เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้ ขอให้ข้อมูลนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผม
2.หากเพื่อนๆท่านใดมีข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากกว่านี้ก็ขอร้อง
แจ้งให้ทางเพื่อนๆทราบด้วยนะครับถือซะว่าเป็นวิทยาทานและเป็นบุญ
ส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการสอบ
3.หากเพื่อนๆท่านใดประสงค์จะแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารและอื่นๆ
สามารถติดต่อมาได้ครับผมยินดี
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำมาให้เพื่อนๆคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย
แต่หากข้อมูลของกระผมที่ให้ไปมีความผิดพลาดและบกพร่องประการใด กระผมก้ต้องขอน้อมรับและขออภัยเพื่อนๆ
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ยินดีน้อมรับคำติคำชมจากเพื่อนๆทุกคนครับ
นิรนาม + ผู้มีหวัง
สามารถติดต่อผมได้ที่
ระบบทรู 0809203354 24 ชม.
ระบบเอไอเอส 0854568594 24 ชม.
ระบบดีแทค 0815481077
ระบบฮัท 0860551154

εїз--ฟ้า หลัง ฝน ²--εїз:
อ้างจาก: umpron ที่ 06 กุมภาพันธ์  2010, 07:09:12 PM

มีใครทราบข่าวการเปิดสอบภาค ข  ที่จังหวัดพิจิตรบ้างไหมคะ ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ มีใครทราบหรือเปล่า


ไม่เปิดค่ะ..ว่างเยอะมาก..แต่ไม่เปิดแน่นอน..รอรับโอนย้ายอย่างเดียวค่ะ

เป็นพิจิตรหรอคะ?

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ