รายชื่องานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553

(1/2) > >>

ชิจิ:
ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดโคกเคี่ยม 6 - 14 มีนาคม 2553 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
2 วัดสะพาน 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 แขวงบางขุนพรม เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพ
3 วัดปรังกาสี 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
4 วัดใหม่ดงสัก 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
5 วัดแก่งสามัคคี (แก่งระเบิด) 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2553 ต.วังกะแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6 วัดลำเหยสามัคคีธรรม 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
7 วัดถ้ำขุนแผน (พุทธาวาส) 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
8 วัดวังเจ้า 26 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
9 วัดวังทอง 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
10 วัดเจริญวารี 11 - 15 เมษายน 2553 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
11 วัดโป่งจันทร์ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.คลองพลู อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
12 วัดป่าคลองกุ้ง 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
13 วัดตะบกเตี้ย 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
14 วัดศิริการ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
15 วัดสะตอน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
16 วัดปากน้ำ (ปากน้ำโจ้โล้) 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
17 วัดหนองบอน (เทพธาราประชาบำรุง) 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
18 วัดเจริญธรรม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
19 วัดโพธิ์ 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี
20 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน) 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
21 วัดสันติภักดิ์ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
22 วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
23 วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
24 วัดเขาหลักแก้วพรหมรังษี 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
25 วัดห้วยสอง 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
26 วัดมณีรัตนาราม(วัดดอนกำ) 30 ธันวาคม 2552 - 7 มกราคม 2553 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
27 วัดนรเทพธรรมคุณ 14 - 17 มกราคม 2553 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
28 วัดบ้านหนองกระเทือง 13 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
29 วัดควนมณี 27 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
30 วัดถ้ำสำเภาทอง 12 - 18 เมษายน 2553 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร
31 วัดอุทกวนาราม (นางแลใน) 29 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
32 วัดเวียงเชียงรุ้ง 5 - 7 มีนาคม 2553 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
33 วัดชัยมงคล 14 - 16 มกราคม 2553 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรู้ง จ.เชียงราย
34 วัดอ่างกระป่อง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
35 วัดแสนตุ้ง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
36 วัดห้วงพัฒนา 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
37 วัดสวนใน 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
38 วัดกลางสวนดอกไม้(วัดพระเจ้าตาก) 23 - 27 ธันวาคม 2552 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
39 วัดโป่งแค 27 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
40 วัดคลองใหม่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก
41 วัดโพธิ์ไทร 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
42 วัดคลอง 24 (สามัคคีธรรม) 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ศีรษะกระบือ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
43 วัดหนองหมู 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
44 วัดตะโกสูง 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
45 วัดกงลาด 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
46 วัดรัตนรังสี 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
47 วัดโฆสมังคลาราม 26 - 28 ธันวาคม 2552 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
48 วัดป่ามหาชัย (วัดป่าอรัญญคาม) 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2553 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
49 วัดโนนเมือง 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
50 วัดบ้านโป่ง 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
51 วัดปางอโศก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
52 วัดหินเพิง 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
53 วัดหนองจะบก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
54 วัดระเริง 27 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
55 วัดโนนค่าง (ป่าโพธิภาวัน) 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
56 วัดวิมุตติธรรม 9 - 19 เมษายน 2553 ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
57 วัดพุนกยูง 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
58 วัดพุทธนิมิต 29 ธันวาคม 2552 - 6 มกราคม 2553 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
59 วัดปากง่าม 27 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
60 วัดปากดงสามัคคีธรรม 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
61 วัดอัมพวัน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
62 วัดหนองเสม็ด 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
63 วัดสหมิตรนฤมาน 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
64 วัดบ้านโคกย่าง 10 - 16 เมษายน 2553 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
65 วัดบ้านไทร 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
66 วัดโคน 17 - 24 มกราคม 2553 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
67 วัดเวฬุวนาราม (หนองบัวลี) 10 - 17 เมษายน 2553 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
68 วัดศิริจันทราราม 29 ธันวาคม 2552 - 6 มกราคม 2553 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
69 วัดถ้ำเขาไม้รวก 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
70 วัดสี่แยกบ่อนอก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
71 วัดท่าข่อย 11-20 กุมภาพันธ์ 2553 ต. เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
72 วัดคลองปลาดุกลาย 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
73 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
74 วัดสระข่อย 13-21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
75 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) 22 - 30 มกราคม 2553 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา
76 วัดโคกชะงาย 10 - 16 เมษายน 2553 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
77 วัดหนองโก 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
78 วัดสระเศรษฐี 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.เนินกุ่ม อ. บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
79 วัดน้ำปาด 25 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ชมพู่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
80 วัดบ้านน้อย 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.บ้านน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
81 วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
82 วัดหนองชุมพล 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
83 วัดหนองขาม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
84 วัดจันทราวาส 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
85 วัดสมอดาน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
86 วัดเฉลียงลับ 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
87 วัดท่ากกแก 13 - 17 มกราคม 2553 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
88 วัดถ้ำสมบัติ 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
89 วัดวิเวก 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
90 วัดบ้านหนองป้าน 14 - 16 เมษายน 2553 ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
91 วัดสิริมหาวัน 9 - 10 มกราคม 2553 ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
92 วัดป่าเกาะช้า 29 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
93 วัดใหม่ราชกรูด 25 - 29 มกราคม 2553 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
94 วัดชุมนุมสูง 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ทุ่งควาย อ.เเกลง จ.ระยอง
95 วัดสนามรัตนาวาส 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
96 วัดพลงไสว 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง
97 วัดหนองบอน 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
98 วัดบ้านฉาง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
99 วัดเขาคลองซอง (วัดห้วยนิยม) 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
100 วัดชงโค 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
101 วัดเทพประทานพร 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
102 วัดหนองระกำ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
103 วัดพุลุ้ง 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
104 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี
105 วัดห้วยผาก (เทพประทานพร) 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
106 วัดศรีรัตนาวาส 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
107 วัดนากิ๋มใต้ 30 ธันวาคม 2552 - 1 มกราคม 2553 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
108 วัดโพธิ์งาม 1 - 4 มกราคม 2553 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย
109 วัดวุฒิสมานชัย 1 - 4 มกราคม 2553 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย
110 วัดบ้านแขว 27 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
111 วัดศรีวิทยาลัย 25 - 27 ธันวาคม 2552 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
112 วัดพระธาตุศรีมงคล 17 - 19 ธันวาคม 2552 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
113 วัดชะแล้ 19 - 27 เมษายน 2553 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
114 วัดทุ่งริน 25 - 31 มกราคม 2553 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
115 วัดราษฎร์นิยมธรรม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
116 วัดสุขกร (บางด้วนใน) 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
117 วัดบางแก้ว 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
118 วัดธัญญาราม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
119 วัดผาสุก 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.หนองม่วง กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระเเก้ว
120 วัดกิโลสาม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระเเก้ว
121 วัดมงกุฏแก้ว 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
122 วัดทองขาหย่าง 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
123 วัดชีสุขเกษม 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.วิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
124 วัดพระธาตุสวนแตง 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
125 วัดจำปี(สวนนกท่าเสด็จ) 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
126 วัดหนองปล้อง 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ดอนปรุ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
127 วัดศรีทองคำเจริญธรรม 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
128 วัดหนองกระถิน 26 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
129 วัดใหม่เทพนิมิต (หนองเสือเต้น) 27 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
130 วัดกลางบ้านดอน 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2553 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
131 วัดบูรพาราม 30 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
132 วัดสายทอง 6 - 10 มีนาคม 2553 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
133 วัดร่องเรือ(ร้าง) 25 - 27 ธันวาคม 2552 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
134 วัดหนองโคก 28 ธันวาคม 2552 - 3 มกราคม 2553 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.อยุธยา
135 วัดโล่ห์สุทธาวาส 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
136 วัดสามโก้ 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
137 วัดศรีสำราญบ้านโคก 8 - 12 มีนาคม 2553 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
138 วัดน้ำพี้ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2553 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
139 วัดบ้านดารา (คอสะพาน) 29 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
140 วัดโกรกลึก 28 ธันวาคม 2552 - 5 มกราคม 2553 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
141 วัดวชิรธรรมปทีป 23 - 27 มิถุนายน 2553 110 Rustic Road, Centereach, Long Island, NY 11720 สหรัฐอเมริกา

ลองติดต่อสอบถามดูนะครับ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับ 

รายละเอียดและที่มา

http://www.pidthong.com/pidthong2553/excelformat.html

พระจันทร์ยิ้ม:
ชะแล้

ตั๊กกี้:
-*-

จะไปสักที่มั้ยพี่ 1

naybento:
เยอะจัง

ดับเพลิงเมืองกระทุ่มล้ม:
106 วัดศรีรัตนาวาส 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2553 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

แถวบ้านผมเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป