การเรียกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ (รอบแรก)

(1/3) > >>

ประพันธ์ เวารัมย์:
 m;2 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล จังหวัดอำนาจเจริญ (รอบแรก)
28 ตำแหน่ง 108 ราย
ก่อนอื่น ต้องแสดงความยินดี กับทุกคน

โหลด หนังสือ เรียกตัว พร้อมบัญชีรายชื่อทุกตำแหน่ง ด้านล่างครับ

http://www.upload-thai.com/download.php?id=d8a5678b8c4a8df046d7e23dc5124efd
หรือ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=466727&key=4bb678fe29cd5
หรือ
http://www.uploadfile.biz/file/?i=EXEWMEIEEHIMDH
หรือ

http://www.tempf.com/getfile.php?id=466730&key=4bb67aae154fb

หนังสือจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0037.2/ว 3190 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553
เรื่อง การเรียกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.อบต.จังหวัด) ขอแจ้งให้ท่านมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553
เวลา 08.30 - 10.00 น. และ
ผู้สอบได้เลือกสถานที่เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประุมงคลมิ่งเมือง ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
ฺเิอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือประจำตัวข้าราชการ มาแสดงตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย

การแต่งกายแต่งชุดกากี เครื่องแบบแขนยาว (ตามระดับสายงาน) (ไม่ได้บังคับ กรณีตัดไม่ทัน)
 หรือ ไม่มีชุด แต่งกายสุขภาพ เสื้อผ้าสุขภาพ (รองคัดชู) [/u]


ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านได้รับการเรียกเพื่อบรรจุแต่งตั้งทุกท่าน

ส่วนรอบ 2 หรือ รอบต่อไป ก็จะมีการเข้าประชุมทุกเดือน
แต่ต้องมีหนังสือขอใช้บัญชีขอใช้บัญชีไปที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ถึงจะมีกรอบ ถ้าอปท.นั้นไม่ขอใช้บัญชี (จังหวัดอำนาจเจริญก็สามารถส่งลงบรรจุได้)

เว็บสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ (ดูรายละเอียดทั้งหมด)
http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/TemplateServletขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน (ข้าราชการคนใหม่ หรือตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม)

 
  :th\
                Prapun Waoram
        (ประพันธ์  เวารัมย์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
08-5764-3290,08-5682-0509 สำนักงาน 045-465412
valrom2009@hotmail.com,valrom@sanook.com,valrom@chaiyo.com

sittichai_bohin:
ถ้าจังหวัดส่งเอง คงไม่เยอะ

ประพันธ์ เวารัมย์:
ส่วนรอบ 2 หรือ รอบต่อไป ก็จะมีการเข้าประชุมทุกเดือน
**********ขอแก้ข้อความ*************ข้้างต้น
แต่ต้องมีหนังสือขอใช้บัญชีขอใช้บัญชีไปที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ถึงจะมีกรอบ ถ้าอปท.นั้นไม่ขอใช้บัญชี (จังหวัดอำนาจเจริญก็สามารถส่งลงบรรจุได้)
****แก้ไขข้อความเป็น*********
******ถ้าอปท.มีกรอบ แต่ไม่ได้ขอใช้บัญชี (จังหวัดอำนาำจเจริญ ก็ไม่สามารถส่งลงบรรจุได้น่ะครับ)
****ดังนั้น พี่ๆ น้องๆ ต้องช่วยกันประสานงาน ให้นายกอบต.หรือเทศบาล ขอใช้บัญชีแต่ละตำแหน่ง
น้องๆ พี่ๆ จึงจะมีสิทธิได้บรรจุน่ะครับ
ขออภัยในความผิดพลาดอย่างสูง

อยากช่วยเหลือทุกๆคน ครับ


เว็บสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ (ดูรายละเอียดทั้งหมด)
http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/TemplateServletขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน (ข้าราชการคนใหม่ หรือตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม)

 
 
          Prapun Waoram
        (ประพันธ์  เวารัมย์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
08-5764-3290,08-5682-0509 สำนักงาน 045-465412
valrom2009@hotmail.com,valrom@sanook.com,valrom@chaiyo.com

ผู้-ด้อย-โอกาส-ทาง-การ-สอบ:
ขอบคุณ พี่ประพันธ์  มากมาย ครับผม 

มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน:
สู้ต่อไป ทาเคชิ ขอบคุณพี่ประพันธ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป