ชุมชนการสอบ > ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ

: สารบัญข้อสอบต่างๆทั้งหมด...ที่มีอยู่ในห้องแจกข้อสอบนี้ :

(1/51) > >>

ส.เสือ™:
-'๑'- สารบัญข้อสอบต่างๆทั้งหมด...ที่มีอยู่ในห้องแจกข้อสอบนี้ -'๑'-


สมาชิกผู้ใจดีในชุมชนคนท้องถิ่นแห่งนี้ ได้โพสแบ่งบันแนวข้อสอบต่างๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว~
จึงทำให้กระทู้แจกแนวข้อสอบต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น สมาชิกหลายท่านๆได้รับประโยชน์จากแนวข้อสอบต่างๆนี้เป็นอย่างมาก...
แต่เนื่องด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและในการค้นหาต่อไป

ผมจึงได้ทำการรวบรวมกระทู้ต่างๆ ภายในห้องแจกข้อสอบนี้ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
ต้องขอขอบคุณในน้ำใจอันงดงามที่สมาชิกได้โพสแบ่งบันข้อสอบกัน...จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนแห่งน้ำใจโดยแท้จริง

ภายในกระทู้นี้ ท่านจะได้พบกับแนวข้อสอบต่างๆ ดังนี้

* ~ เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ~ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสำนักงาน ก.พ.
* ~ เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ~ สำหรับการสอบภาค ข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ~ เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ~ สำหรับการสอบภาค ข ของสำนักงาน ก.พ.(กระทรวง กรม)
* ~ เตรียมตัวสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ~
* ~ เตรียมตัวสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ~
* ~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบปลัดอำเภอ ~
* ~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ~
* ~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบครู ~
* ~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบตำรวจ ~
* ~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบ ธกส. ~
* ~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบราชการอื่นๆ ~
* ~ ปรัชญา/ทฤษฏี/แนวคิดต่างๆ ~
* ~ ทำแบบทดสอบต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ~ ((exam online))[mb]
~ เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ~
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงาน ก.พ.
๐ [คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ] โดย ส.เสือ?
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18325.0.html

๐ ภาษาไทย:ความหมายข้อคำหรือกลุ่มคำ โดย Thawatchai
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1536.0.html

๐ ข้อสอบภาษาไทยการใช้ภาษาตามหลักภาษา โดย Thawatchai
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1516.0.html

๐ ภาค ก.ระดับ 1 เเละ2 (ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา) โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6332.0.html

๐ เเนวข้อสอบ ภาค ก.ก.พ. (ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6335.0.html

๐ ตะลุย ก. ก.พ. โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6362.0.html

๐ แนวข้อสอบอุปมา อุปไมย โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6330.0.html

๐ รวบรวมข้อสอบ ภาค ก โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7975.0.html

๐ แนวข้อสอบ ภาค ก.ก.พ. (ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8569.0.html

๐ โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย โดย kiew
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,633.0.html

๐ ข้อสอบ กพ 2552 ด่วน โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8013.0.html

๐ ข้อสอบลับ กพ ที่จะถึงนี้ ถ้าใครได้อ่านสอบผ่านแน่100% โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7983.0.html

๐ แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ โดย pat222
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7818.0.html

๐ DVD ติวสอบภาค ก โดยกรมประชาสัมพันธ์(Bit Torrent น่ะ) โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8088.0.html

๐ เตรียมสอบ กพ. ปี 52 ภาษาไทยครับ (Bit Torrent น่ะ) โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8089.0.html

๐ [ก พ ] บันทึกการบรรยายหลักสูตรภาค ก มี่ทั้งหมด 16 แผ่น [ครบทั่ง 16 แผ่นน่ะเป็นแบบไฟล์บิท].torrent โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8568.0.html

๐ รวมข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16274.0.html


~ เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ~
สำหรับการสอบภาค ข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐ ข้อสอบ อบต. 20 ข้อ ไม่มีเฉลย โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4334.0.html

๐ รวมคำถามงานสารบรรณ อบต. โดย pidman
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5650.0.html

๐ แนวข้อสอบเก่าทุกตำแหน่งต้องสอบ โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15506.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
๐ แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานธุรการ โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4988.0.html

๐ สรุปสาระสำคัญระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้สอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 โดย สุดา
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16364.0.html

๐ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์(ธุรการ 1) โดย alongkot_001
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,10679.0.html

๐ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 2  โดย 46312229
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8131.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
[แจก] แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดย ส.เสือ?
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18524.0.html

๐ แวะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอบ จนท.วิเคราะห์ฯได้เลยที่ห้องนี้ โดย "-? P?MPui ?-"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4455.0.html

๐  แนวข้อสอบตำเเหน่ง วิเคราะห์ฯ (อบต.พังงา) โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9321.0.html

๐ แนวข้อสอบจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน โดย sakthawi
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9957.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/นักพัฒนาชุมชน
๐ ข้อมูลเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน โดย plan_policy
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7470.0.html

๐ ฝึกฝีมือแนวข้อสอบภาค ข. นักพัฒฯ3 โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7813.0.html

๐ แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมชน 2 โดย lovely_taew
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8322.0.html

๐ แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนระดับ3 โดย สาย ลมที่หวังดี
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4743.0.html

๐  แนวข้อสอบตำเเหน่ง นักพัฒนาชุมชน (อบต.พังงา) โดย @^-^@ MCKY @^-^@
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9523.0.html

๐ เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12902.0.html

๐ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3 โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16332.0.html

๐ แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน โดย atum407
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1744.0.html

๐ เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน3 โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16331.0.html

ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๐ แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้ โดย muu12
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6153.0.html

๐ แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำเเหน่ง จัดเก็บรายได้ โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12903.0.html

๐ แนวข้อสอบ จัดเก็บรายได้ โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7814.0.html

๐ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 โดย 46312229
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7771.0.html

๐ แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดย Ratchaburi go go
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12853.0.html

๐ แนวข้อสอบจัดเก็บรายได้ โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16362.0.html

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
๐ ข้อสอบนักวิชาการศึกษา โดย พริกขี้หนู กะ หมูพะโล้
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7929.0.html

๐ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา (V.2) โดย พริกขี้หนู กะ หมูพะโล้
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8556.0.html

๐  แนวข้อสอบตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา (อบต.พังงา) โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9323.0.html

๐ เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12901.0.html

ตำแหน่งสันทนาการ
๐ แนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งสันทนาการ 3 โดย 46312229
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8804.0.html

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐ แนวข้อสอบ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 โดย pidman1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7565.0.html

๐ [แจก]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,25941

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
๐ แนวข้อสอบ"เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร โดย pidman1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8250.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
๐ แนวข้อสอบตำเเหน่ง พัสดุ (อบต.พังงา) โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9322.0.html

๐ เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำเเหน่งอบต. พัสดุ โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12904.0.html

๐ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเฉลย โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,14192.0.html

ตำแหน่งบุคลากร
๐  แนวข้อสอบตำเเหน่ง บุคลากร (อบต.พังงา) โดย @^-^@ MCKY @^-^@
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,10071.0.html

๐ แนวข้อสอบบุคลากร 3 (100ข้อ) โดย Japan
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16928.0.html

๐ แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง บุคลากร 3 (พร้อมเฉลย) โดย siamcreative
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17954.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๐ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 ของอบจ. โดย เอิงเอย
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9281.0.html

๐ เจาะโจทย์ อบจ. เมืองนนท์ (บริหารทั่วไป3) โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9325.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๐ [แจก] ข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3 อบจ.นนทบุรี โดย ส.เสือ?
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16920.0.html

๐ แนวข้อสอบภาค ข. ของเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 โดย casinova_nu
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8596.0.html

๐ แจกข้อสอบ จนท ระบบคอมฯ โดย casinova_nu
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4360.0.html

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๐ ตัวอย่างข้อสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย pidman1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9036.0.html

ตำแหน่งนายช่างโยธา
๐ รวมข้อสอบ นายช่างโยธา ระดับ 2 โดย tonbigs
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3083.0.html

~ เตรียมตัวสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ~
สำหรับการสอบภาค ข ของสำนักงาน ก.พ.(กระทรวง กรมต่างๆ)
๐ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯของกพ. โดย ไม่ไหวจะเคลียร
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4871.0.html

๐ เเนวข้อสอบ ภาค ข. ก.พ. นิติกรปฏิบัติการ (ซี3เดิม) โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5508.0.html

๐ เเจกฟรีสรุป นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ก.พ. โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5188.0.html

๐ เเนวข้อสอบ ภาค ข. ก.พ. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ซี3เดิม) โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5042.0.html

๐ เเนวข้อสอบการเงินเเละบัญชี ปฏิบัติการ (ซี3เดิม) โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4622.0.html

๐ เเนวข้อสอบ การเงินเเละบัญชี ก.พ. โดย @^-^@ MCKY @^-^@
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9879.0.html

๐ ภาค ข. นักวิชาการเกษตร 3 โดย ayo
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9056.0.html

~ เตรียมตัวสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ~
๐ แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ส.เสือ?
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15499.0.html

๐ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดย pidman
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5800.0.html

๐ แบบทดสอบวิชาระบบฐานข้อมูล โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3690.0.html

๐ แบบทดสอบภาษาซี โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3692.0.html

๐ แจกข้อสอบคอมพิวเตอร์ค่ะ เกี่ยวกับกราฟฟิก โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3671.0.html

๐ ข้อสอบคอมพิวเตอร์ โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3691.0.html

๐ ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1 โดย casinova_nu
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4361.0.html

๐ แนวข้อสอบ คอมฯ โดยnakonjan
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13092.0.html

๐ แนวข้อสอบ ปฏิบัติ โปรแกรม Word Excel โดย tac582
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3190.0.html

๐ ข้อสอบคอมพิวเตอร์ (V.2) โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3672.0.html

๐ แจกข้อสอบคอมพิวเตอร์ภาค ข ค่ะ 100 (V.3) โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3525.0.html

๐ ข้อสอบระบบเครือข่าย โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3676.0.html

๐ [แจก] เนื้อหาและแบบทดสอบ : การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Office Word) โดย ส.เสือ
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18705.0.html

๐ แนวข้้อสอบ ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,19251.msg191783.html

~ เตรียมตัวสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ~
๐ สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,19193.new.html

๐ สรุปรัฐธรรมนูญ 2550 (สำหรับผู้มีเวลา อ่านหนังสือน้อย) โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,19181.0.html

๐ สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5217.0.html

๐ สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5219.0.html

๐ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5290.0.html

๐ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5299.0.html

๐ แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 โดย tukky14
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5117.0.html

๐ พรบ. เฉพาะนายช่างโยธา ระดับ 1-3 ภาค ข โดย tonbigs
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3149.0.html

๐ การบริหารราชการแผ่นดิน โดย tukky14
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5581.0.html

๐ แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) โดย sapanee
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7243.0.html

๐ แนว ข้อสอบพรบ.เทศบาล โดย pidman
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7598.0.html

๐ สรุป พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 โดย pidman
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8514.0.html

๐ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับแรกถึง ปัจจุบัน โดย ~BumNeeBZa~
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8537.0.html

๐ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ โดย ~~ > ลมหนาว <~~
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8474.0.html

๐ แนวทางการสอบพนักงานเทศบาล (ข้อสอบต่างๆ) โดย plan_policy
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7525.0.html

๐ แนวข้อสอบพรบ.สาธารณสุข 2535 โดย pidman1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8523.0.html

๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย วอนนอนคุก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7827.0.html

๐ สรุปกฎหมาย ภาค ข. ใช้สอบท้องถิ่น โดย tonbigs
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3142.0.html

๐ สรุป พรบ. บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย sakthawi
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9953.0.html

๐ สรุปแนวคำถามเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน โดย tukky14
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5578.0.html

๐ พรบ.การเลือกตั้ง+ถอดถอนสมาชิกสภาฯ,ผู้บริหารฯ โดย birdy
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,11702.0.html

๐ สรุป พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยsakthawi
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9954.0.html

๐ เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12892.0.html

๐ เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12887.0.html

๐ เเนวข้อสอบพระราชบัญญัตฺวิธีปฎิบัติราชการปกครอง พ.ศง2539 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12891.0.html

๐ แนวข้อสอบ พรบ.อบต.พ.ศ.2537 โดย apiromw
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1267.0.html

๐ แนวข้อสอบเทศบาล โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7676.0.html

๐ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12896.0.html

๐ เเนวข้อสอบระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงิน โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12900.0.html

๐ ไฟล์เสียง MP3 รัฐธรรมนูญพูดได้ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9358.0.html

๐ เนวข้อสอบ ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ 2544 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12899.0.html

๐ เเนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4987.0.html

๐ เเนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศง2537 เเก้ไขถึงปัจจุบัน โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12898.0.html

๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10 ) โดย pidman1
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8365.0.html

๐ เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12889.0.html

๐ เเนวข้อสอบ เตรียมสอบ อบต. อำนาจเจริญ โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12695.0.html

๐ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(สำหรับข้าราชการเทศบาล)จำนวน 100 ข้อ โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13946.0.html

๐ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 พร้อมเฉลย โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13948.0.html

๐ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16269.0.html

๐ แนวข้อสอบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15453.0.html

๐ รวมแนวข้อสอบของอบต. โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15454.0.html

๐ แนวข้อสอบระเบียบก.มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 โดย birdy
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,11020.0.html

๐ สรุป พรบ. การศึกษา 2542 โดย U-ka
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3673.0.html

๐ ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4342.0.html

๐ สรุป พรบ.เข้าชื่อเสนอบัญญัติฯ และ พรบ.ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนฯ โดย 46312229
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8613.0.html

๐ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4335.0.html

๐ แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5316.0.html

๐ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,14005.0.html

๐ แนวข้อสอบ พรบ.กระจายอำนาจพร้อมเฉลย!!!! โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13959.0.html

๐ เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12895.0.html

๐ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12893.0.html

๐ ไฟล์เสียง พรบ. โดย คนหลังจอ
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8923.0.html

๐ สรุป พรบ. วิธีปฎิบัติราชการฯ / บริหารบ้านเมืองที่ดี / สาธาฯ / ผังเมือง โดย ผู้-ด้อย-โอกาส-ทาง-การ-สอบ
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17899.0.html

๐ กฎหมายทุกตำแหน่งต้องสอบ(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และแนวข้อสอบ (จะอับเพิ่มให้เรื่อยๆ ) โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16422.0.html

๐ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15448.0.html

๐ สรุปสาระสำคัญ ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ โดย KClove
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13882.0.html

๐ ข้อสอบภาค ข ของ อปท. มาให้ดูกัน รวมทุกข้อกฏหมาย ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบครับ โดย tonbigs
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,3119.0.html

๐ แนวข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น (อบต.) จำนวน 220 ข้อ...ไฟล์ .doc โดย ThEThON
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,1654.0.html

๐ แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) พร้อมเฉลย โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,14191.0.html

๐ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดย valrom
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18413.0.html

๐ แนวข้อสอบ และสรุปสาระสำคัญ พรบ.อบจ. โดย stukta
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12635.0.html

๐ สรุปพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17020.0.html

๐ สรุปพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17020.0.html

๐ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,43692

๐ [แจก] "สรุป ระเบียบพัสดุฯ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 (ฉบับปรับปรุงใหม่เข้าใจและจำง่ายยิ่งขึ้น)  โดย kingpai2518
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,36188.0.html

~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบปลัดอำเภอ ~
๐ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ โดย kiew
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,632.0.html

๐ ข้อสอบปลัดอำเภอปี 2543 โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4336.0.html

๐ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี51 โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4340.0.html

๐ แนวข้อสอบ ปลัด อบต โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4339.0.html

~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ~
๐ แนวข้อสอบ วินัย3 กทม.โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12694.0.html

๐ ตัวอย่างข้อสอบ พัสดุ กทม. โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,12693.0.html

๐ [แจก] พรบ. ที่ใช้ในการสอบ กทม.
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,25391.0.html

๐ [แจก] เอกสารเตรียมสอบ : นักวิชาการคลัง 3 กทม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,24613.0.html

๐ [แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานธุรการ 2 กทม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,24607.0.html

๐ [แจก] เอกสารเตรียมสอบ : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 กทม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,24621.0.html

๐ [แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,24612.0.html

๐ [แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานพัสดุ 2 กทม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,24610.0.html

๐ [แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 กทม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,24606.0.html

๐ [เเจก] ข้อสอบภาค ข นักวิชาการสุขาภิบาล กทม โดย นวก.
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,44467.0.html~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบครู ~
๐ ข้อสอบภาค ก. รองผอ. + ผอ. หลายท่านอาจอยากได้ไว้ศึกษาครับ โดย (คน หลังจอ)
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,4338.0.html

๐ (เปิดกรุข้อสอบ) ครูสพท. เอกภาษาไทย โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5725.0.html

๐ แนวข้อสอบ สพฐ. โดย pidman
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6095.0.html

๐ กรุข้อสอบ วิชาชีพครู โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5712.0.html

๐ ข้อสอบครู กทม เผื่อเป็นแนวทางในการสอบครู โดย njdrawing
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7063.0.html

๐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (100ชุด ชุด30ข้อ) โดย กฤษ?
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7351.0.html

๐ แนวข้อสอบเพื่อบรรจุครู (ภาคกและข) โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16311.0.html

๐ แนวข้อสอบครู วิชาเอกศิลปศึกษา โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18101.0.html

๐ แนวข้อสอบ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18102.0.html

๐ แนะแนวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18103.0.html

๐ แนวข้อสอบครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18104.0.html

๐ แนวข้อสอบวิชาชีพครู โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18100.0.html

๐ กรุข้อสอบ วิชาชีพครู   โดย @^-^@ MCKY @^-^@
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9575.0.html

๐ แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2553 โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18099.0.html

๐ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพท. โดย ถ้าไม่สู้จนตัวตาe`อนาคตใหม่ก็ไม่เกิด ขึ้u
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,6119.0.html

๐ สรุปแนวข้อสอบครู โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18098.0.html

๐ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครับ (เยอะมาก) โดย siamcreative
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,18272.0.html

~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบตำรวจ ~
๐ เฉลยข้อสอบตำรวจ(ธุรการ) โดย punyapon
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,13872.0.html

๐ ข้อสอบคอมพิวเตอร์เอาไว้สอบตำรวจ โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16275.0.html

๐ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับสอบตำรวจ ปี 2553 โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16369.0.html

๐ [แจก] แนวข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นตำรวจสายปราบปราม โดย "เพื่อแผ่นดินไทยขอยอมพลีกาย...เพื่อชาติ"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17140.0.html

๐ [แจก] แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย โดย "เพื่อแผ่นดินไทยขอยอมพลีกาย...เพื่อชาติ"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17139.0.html

๐ [แจก]แนวข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดย "เพื่อแผ่นดินไทยขอยอมพลีกาย...เพื่อชาติ"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17142.0.html

๐ แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สาย อก. จริยธรรม ,การบริหารบ้านเมืองทีดี , พรบ ตำรวจ(มีเฉลยทุกข้อ) โดย Jiasakul
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,17243.0.html

๐ ข้อสอบอนุกรม ใช้สำหรับฝึกสอบ ตำรวจครับ โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16330.0.html

๐ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย Capsule
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16641.0.html

๐ ข้อสอบเก่า ตำรวจ อก. 2552 + เฉลย โดย superpui
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,16507.0.html

~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบ ธกส. ~
๐ แนวข้อสอบ ธกส. โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,14415.0.html

๐ ข้อสอบลับผู้ช่วยพนักงานการเงิน ธกส โดย *นายร้อย สร้อยดาว*
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15172.0.html

๐ แนวข้อสอบ ธกส. 40 ชุด โดย siamcreative
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,15412.0.html

~ แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบราชการอื่นๆ ~
๐ ข้อสอบเก่าพนักงานราชการ โดย คนล่า ฝัน
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5738.0.html

๐ แนวข้อสอบ พนักงานจ้าง อบจ. โดย KClove
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5768.0.html

๐ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศุลกากร 3 โดย อยากมี อยากได้ ต้องพยายาม *><*
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5320.0.html

๐ กรุข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ (เเนวข้อสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ) โดย น้อง ตี๋เล็ก
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5721.0.html

๐ เเนวข้อสอบสัสดี ทบ. (ภาษาไทย) โดย @^-^@ MCKY @^-^@
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9540.0.html

๐ เตรียมสอบ กกต. โดย พระจันทร์ยิ้ม
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9382.0.html

๐ ข้อสอบประปาที่สอบมาคับ โดย songphon
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9141.0.html

๐ ข้อสอบประปาที่สอบมาคับ โดย songphon
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9141.0.html

๐ แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2 กรมทางหลวง
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,8000.0.html


~ ปรัชญา/ทฤษฏี/แนวคิดต่างๆ ~
๐ Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง โดย birdy
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,10915.0.html

๐ แนวสอบหลักการบริหารงาน โดย tukky14
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,5584.0.html

๐ แบ่งปัน เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำง่ายๆ (ไม่ใช่ข้อสอบ) โดย ~(อารมณ์ สีเทา)~
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2962.0.html

~ ทำแบบทดสอบต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ~
((exam online))
๐ แบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ : ความรู้ความสามารถในการสอบเข้าข้าราชการ โดย ekaj
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,2845.0.html

๐ รวบรวมครังข้อสอบของข้าราชการทุกอย่าง เชิญทุกท่านโหลดได้ตามสบายเลยครับ โดย "กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กัน"
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,7981.0.html

๐ แบบทดสอบ ออนไลน์ชุดที่31 (เฉลย20ข้อ) งานคอม
http://iam.hunsa.com/cassio77mean/article/21300

๐ แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 (สอบข้าราชการ ภาค ก. ทั่วไป)
http://www.tutorthaicourse.blogspot.com/

=============== เตรียมสอบท้องถิ่น ===============
ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบบรรจุของท้องถิ่น
ตอนที่ 2 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตอนที่ 3 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตอนที่ 4 หลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก
[/mb]

@_@:
ขอบคุณมาก ๆ ๆๆ เลยคราฟ

paewcheerful:
 :th\

sakura02:
thank  you

sutthiphol:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version