อบจ.อ่างทอง : รับสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(1/1)

ส.เสือ™:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
3. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2. ยาม จำนวน 4 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2553 ในวันเวลาราชการ (พระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัคร)

รายละเอียดในลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ PDF) ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 0-3561-1620 และ 0-3561-2147

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งค์ 1 : คลิ๊กที่นี่
ลิ้งค์ 2 : คลิ๊กที่นี่

ท่าน เอ:
ใจมากครับ

อวตาร:
Thank u จร้า

อากาศที่มีตัวตน...:
ขอบคุณหลายๆเด้อจ้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ