งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/เม.ย./2010, 04:51:06 PM
80299 ครั้ง
LINE it!
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัจจุบันมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง?  ง่ายไหมครับแค่อยากถามดู
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19/เม.ย./2010, 05:02:42 PM โดย กฤษ®

10 ความคิดเห็น

สมาชิกในตำนาน
เซียน(GURU)

#1 NAKHON 27/เม.ย./2010, 10:28:40 AM

1.อบจ 2.เทศบาล  3.อบต และ 4.รูปแบบพิเศษ(กทม เมืองพัทยา)

หัวหน้าเว็บ

#2 pop_py 10/พ.ค./2010, 10:49:51 AM

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัจจุบันมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง?

มี 2  รูปแบบครับ

1. รูปแบบธรรมดา

- อบต.

- อบจ.

- เทศบาล

2. รูปแบบพิเศษ

- อบจ.

- กทม.

นายกเว็บ

#3 ผู้รับใช้ประชาชน 11/พ.ค./2010, 02:53:13 PM

ทั้ง 2 ท่านทีตอบกระทู้ด้านบนตอบผิดหมดครับ
ดูคำถามดีๆ นะครับว่าคำถามอะไร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัจจุบันมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง ถามแบบนี้ต้องตอบว่า

  ตอบ  5 รูปแบบครับ
                      1. อบจ
                      2. เทศบาล
                      3. อบต.
           4. กทม.
           5. พัทยา

แต่ถ้าถามว่า ตาม พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2534 มีการปกครองท้องถิ่นกี่รูปแบบ

 ตอบ   4 รูปบบครับ
                     
                      1. อบจ.
           2. เทศบาล
                      3. สุขาภิบาล
                      4. รูปแบบอื่น (อบต. กทม. พัทยา)

เข้าใจแล้วนะครับอ่านคำถามให้ดีๆ ดูให้ดีๆ ข้อสอบแบบนี้ทำคนสอบไม่ผ่านมาเยอะแล้ว
มีอะไรก็ถามผมได้ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 นู๋แหม่ม 17/พ.ค./2010, 01:19:28 PM

ขอบคุณมากค่ะ
คุณ big 100 ที่ได้ให้ความกระจ่างแกผู้โง่เขาลา

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 ติ๊กค่ะ 19/มิ.ย./2010, 11:43:03 AM

ขอบคุณมากมายสำหรับความรู้ดีดีค่ะ

เซียน(GURU)

#6 เซียวเซียว 19/มิ.ย./2010, 12:23:39 PM

ตามนั้นค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#7 onaka2 06/ก.ค./2010, 01:03:38 PM

ไม่ใช้ เทศบาล  สุขาภิบาล  อบจ. พัทยา  และอบต. เหรอคะ  5 รูปแบบเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 thaifar 09/เม.ย./2013, 10:17:45 AM

แล้วถ้าถามว่า การปกครองท้องถิ่นของไทย*มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง หละค่ะ <<< จะตอบว่าอย่างไร 6 รูปแบบหรือป่าว สุขาภิบาลรวมด้วยไหม ??

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 kittis 11/มิ.ย./2013, 05:32:16 PM

ถ้าตอบแบบนี้ล่ะครับ.....เอามาจากเว็บอ่ะ
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักของการกระจายอำนาจทางการปกครอง (Decentralization) คือ การจัดระเบียบการปกครองซึ่งรัฐหรือส่วนกลางมอบอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งเดิมราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในท้องถิ่นให้ท้องถิ่นรับไปดำเนินการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่กำกับดูแลเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ ซึ่งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อันประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีลักษณะหรือองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปอาจจะมีหลายประเภทก็ได้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ตำบล) และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการกำหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ จะมีกฎหมายกำหนดวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อำนาจหน้าที่ วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบบางประการแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป ความแตกต่างนี้สืบเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ เอง เช่น เป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เป็นท้องถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หรือเป็นท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นต้น โดยลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นทำให้การใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปไม่เหมาะสม ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการคิดค้นหารูปแบบการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว


อ้างอิงจาก
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99

รองหัวหน้าเว็บ

#10 aegskachai 12/พ.ค./2014, 09:24:34 AM

สุขาภิบาลยกเลิกไปเมื่อ พ ศ 2524 หรือเปล่า