ระหว่างวุฒิ ปวช. กับ วุฒิ ปวท. ต่างกันอย่างไรค่ะ

<< < (2/4) > >>

รักเรา รักษ์โลก:
ปวช.คือประกาศนีบัตรวิชาชีพ จะมีสาขาวิชา เช่น ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า โยธา ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ยนต์ หรือสายบริหาร เช่นบัญชี เลขานุการ การตลาด เป็นต้น สายงานเริ่มต้น ระดับ 1 แต่สายงานดีกว่า ม.6 เพราะเป็นสาขาวิชาชีพ  เทียบระดับ ม.6
ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เท่ากับอนุปริญญา หรือเท่ากับ ปวท. แต่สมัยนี้ ไม่มี ปวท.แล้ว มีแต่ ปวส.เรียน 2ปี 3 ปีแล้วแต่หลักสูตร ของ กรมอาชีวะศึกษา สายงานเริ่ม ระดับ 2 สาขาวิชาชีพเหมือน กับ ปวช. ช่าง และ สายบริหาร


**..theerapopng..**:
อ้างจาก: กระปุกตั้งฉ่าย ที่ 21 พฤษภาคม  2010, 02:53:01 PM

ปวช.คือคนที่จบ ม.3 แล้วมาต่อสายอาชีพ 3 ปี ก็จะจบ ปวช. เทียบเท่ากะ ม.6
ปวท.คือ คนที่จบ ม.6 สายสามัญมาต่อ สายอาชีพอีก 2 ปี  เทียบกะอนุปริญญา
ปวส. คือ คนที่จบ ปวช.แล้วต่อสายอาชีพอีก 2 ปี เทียบกะอนุปริญญา
ถูกต้อง....
แต่ทุกวันนี้...มีแต่ ปวส.แล้ว....

sadayu.24:
ถ้าเรียนจบ ม.3 ก้อเลือกว่าจะเรียนต่อสายอาชีพหรือสายสามัญอีก 3 ปีเหมือนกัน
สายอาชีพ กอ้ คือ ได้วุฒ ปวช (ปวช.1-3)เทียบเท่ากันกับ จบ ม.6
สายสามัญ ก้อ คือ ม.4-ม.6 หลังจากนั้น
ส่วน ปวท .คือ คนที่จบสายสามํญ ม.4-6 แล้วมาเรียน 2 ปี ได้วุฒิ ปวท แต่
ปวส.คือ คนที่จบสายอาชีพ ปวช.1-3 แล้วมาเรียนต่อ 2 ปี ได้วุฒิ ปวส
คนที่เรียนจบ ปวท หรือ ปวส จะเทียบเท่ากับ อนุปริญญา เพราะปริญญาตรี เรียน 4 ปี
อนุปริญญา คือ 2 ปี ถ้าอยากได้วุฒ ปริญญาตรี กอ้ต้องไปเรียนต่อ อีก 2 ปีสำหรับคนทีมีวุฒ ปวท และ ปวส
ปัจจุบันไม่มีแล้ว วุฒิ ปวท แต่ให้ใช้ ปวส  แทน

✪☃ M a E W☃✪:
อย่าง ปวช.จบม.3 ไปต่อ ปวช. เทียบได้ ม.6 สาบสามัญ

ส่วน  ปวท.คนที่จบ ม.6 ไปเรียนต่อตะก่อนก้อเรียน 3 ปี

เดี๋ยวนี้ไม่มีปรับเป็น ปวส.อะจะ

nasia_jang:
เข้าใจและ ขอบคุณค่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว