ตาม พรบ.เทศบาล ฉบับล่าสุด วาระการดำรงของนายก เทศบาล มีวาระกี่ปี

<< < (2/4) > >>

อัศวินตีนเขา:
คราวละ4ปี กี่วาระติดต่อกันก็ได้ไม่จำกัดวาระ     (ถ้ามีคนลือกอีกนะ) m;2 m;2 m;2

ส.เสือ™:
หลังจากที่นายกเทศมนตรีในหลายๆแห่ง ได้ต่อสู้ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของตนเอง เพื่อให้ปลดล็อคจากการถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 2 วาระ
บัดนี้ได้ถูกปลดล็อค และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย

รายละเอียด
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/085/7.PDF

㊣ตี่สี่แยก㊣:
ใช่ครับ

KANJANA_CHOM:
เอ อย่างนี้ อบต.และ อบจ.ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ (เพราะคนละ พรบ.กัน)

ดับเพลิงเมืองกระทุ่มล้ม:
ของอบต.และอบจ.ก็เหมือนกันครับมีการแก้ไขพรบ.พร้อมกันครับ
พรบ.อบต.แก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2552
พรบ.อบจ.แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2552
พรบ.เทศบาล แก้ไขฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2552
พรบ.เมืองพัทยา แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2552

รายละเอียดครับ http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2552/11/6924_1.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว