(ขอ ) แนวข้อสอบนักพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่อยครับ

(1/1)

karnse:
ขอความกรุณาท่านทั้งหลายใครพอมีแนวข้อสอบนักพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บ้างอนุเคราะห์หน่อยครับ
หลักสูตรการสอบประกอบด้วย
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
พรบ.มีแล้วขาดแต่แนวข้อสอบครับใครมีบ้างขอความอนุเคราะห์อัพโหลดลงให้ดูด้วยหน่อยนะครับ

                  ขอบคุณครับ
 :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\ :th\

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ