ประกาศแล้ว รายชื่อ วันเวลา และสถานที่สอบ นักวิชการปฏิรูปที่ดินฯ ส.ป.ก. !............

(1/1)

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน:
*นักวิชาการปฏิรูปที่ดินฯ (ด้านการจัดการและพัฒนา)- ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ น่ะครับ...
*นักวิชการปฏิรูปที่ดินฯ (ด้านการจัดที่ดิน)- ข้อสอบ ปรนัย 100 ข้อ น่ะครับ...
*สอบ 25 ก.ย. 53 ที่ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา...

ค่อยยังชัวร์หน่อย ผมด้านการจัดที่ดิน ได้ปรนัย.......โชคดีกันทุกท่านน่ะครับ...
ตามลิงค์...
วันเวลา สถานที่สอบ http://www.alro.go.th/alro/ess/upload/32/pf32_1946_1.pdf

รายชื่อ (ด้านการจัดที่ดิน) http://www.alro.go.th/alro/ess/upload/32/pf32_1946_5.pdf

รายชื่อ (ด้านการจัดการและพัฒนา)http://www.alro.go.th/alro/ess/upload/32/pf32_1946_6.pdf  
  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ