[แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานธุรการ 2 กทม

(1/22) > >>

ส.เสือ™:
[แจก] เอกสารเตรียมสอบ : เจ้าพนักงานธุรการ 2 กทม

เอกสารระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการเตรียมตัวสอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

และ
   

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
   

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบไฟล์ PDF
พ.ศ. 2529
   
พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 2)
   
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3)
   
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)
   

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบไฟล์ PDF
พ.ศ. 2538
   
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
   
พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3)
   
พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 4)
   

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

ตัวอย่าง...ข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
((ใช้ดูเพื่อศึกษาเป็นแนวทางเท่านั้น))
   

ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
   

!!! เจ้าหญิงวุ่นวาย !!!:
ขอบคุณมากมาย

banana2552:
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

DokY@:
กำลังหาข้อมูลอยู่พอดีเลย

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

radasa:
คิดถึงเว็ปนี้ที่สุด และขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆ ทุกๆๆครั้งค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป