งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร 3

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 26/ธ.ค./2010, 09:38:42 PM
24992 ครั้ง
LINE it!
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร 3
http://www.ayutthayalocal.go.th/UserFiles/File/Results2/27.pdf
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

50 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 ashirawit 27/ธ.ค./2010, 04:07:32 PM

56
ไกลโข

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 sappalit 29/ธ.ค./2010, 12:33:26 PM

ผมได้ลำดับที่ 18 ครับ ลำดับที่ 4 - 17 ผมได้ที่อยู่มาแล้ว

รองหัวหน้าเว็บ

#3 ed_za1 01/ม.ค./2011, 02:44:49 PM

บัญชีอยุธยาสามารถใช้เป็นรายภาคได้เหมือนกรณีศึกษาจังหวัดตาก

แต่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับ ตัวอย่างตามประกาศของจ.ตาก

ประกาศเทศบาลเมืองตาก
เรื่อง การประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ.ตาก)
…………………………….
ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.423-438/2550 และ
คดีหมายเลขแดงที่ อ.64-79/2551 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้เพิกถอนประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
ไปตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 โดยสำนักงาน ก.ท.ได้แจ้งให้ ก.ท.จ.ทุกแห่งดำเนินการแก้ไข
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2549 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก
ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
อันเป็นผลให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายภาคของเทศบาลเมืองตากซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ สามารถขอใช้
บัญชีได้ภายใน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเทศบาลเมืองตากในฐานะเจ้าของบัญชี
จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551
(นายสมชาติ เพ็ชรประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองตาก

รองหัวหน้าเว็บ

#4 ilooghin 01/ม.ค./2011, 07:30:48 PM

มั่วแล้ว เขาให้เฉพาะจังหวัดตาก ไม่รู้รึไง

รองหัวหน้าเว็บ

#5 ed_za1 04/ม.ค./2011, 09:43:38 AM

ข้อความข้างบน ก้อบอกไปแล้วว่า กรณีศึกษา ให้ไปศึกษาเป็นตัวอย่าง

โง่รึป่าวนิ

รองหัวหน้าเว็บ

#6 ilooghin 04/ม.ค./2011, 04:06:12 PM

นายรู้ป่าวว่าทำไมบัญชีตากถึงทำได้ ลองไปศึกษาดูนะมันคนละเรื่องกันเลย บัญชีอยุธยาทำไม่ได้หรอกไม่งั้นตั้งแต่ลำพูนก็ทำกันไปแล้ว จะโพสอะไรก็ใช้ปัญญานิดนึง หลอกให้คนอื่นดีใจมันบาปนะ

รองหัวหน้าเว็บ

#7 ed_za1 05/ม.ค./2011, 09:43:25 AM

เค้ามีแนวทางให้ศึกษาอยู่แล้วหัดไปอ่านซะบ้างนะ
http://www.samaphan-abt.org/data/amphol_report_2010_08.pdf

รองหัวหน้าเว็บ

#8 ilooghin 05/ม.ค./2011, 12:38:55 PM

การแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลสำหรับบัญชีสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดำเนินการสอบในครั้งต่อไปเท่านั้น ไม่มีผลให้สามารถใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีอยู่โดยการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิม(อ้างจากลิงค์ที่คุณให้มาหน้า23) แปลว่า บัญชีอยุธยาไม่สามารถใช้เป็นบัญชีรายภาคหรือข้ามจังหวัดได้เนื่องจากเปิดสอบก่อนมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์(ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศ)

รองหัวหน้าเว็บ

#9 ed_za1 05/ม.ค./2011, 02:35:13 PM

ผิดครับตีความในรายงานการประชุมผิดครับ

ประโยคที่ว่าไม่มีผลให้สามารถใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีอยู่ นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณา นะครับ เนื่องจากยังไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อปท.

อนึ่ง เค้ามีแนวทางแก้ไข ในข้อ 3 ครับ

ให้ อปท. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการต่างๆซึ่งได้ดำเนินการสอบและขึ้นบัญชีอยู่แล้ว

ส่วนมติที่ประชุม เห็นด้วย ยกเว้น
1. ภาค ก ของ กพ. ใช้ไม่ได้
2. ใช้บัญชีส่วนกลาง เฉพาะกรณี ไม่มี บัญชี่ภาค

และพิจารณาให้ (ตามข้อพิจารณา) ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวการสอบแข่งขัน ฯลฯ ตาม นั้นเจ้าหน้าที่ใหม่

#10 namoybat 05/ม.ค./2011, 03:00:35 PM

ผม 37 

ผมว่าเลิกคุยกันเลือกข้ามจังหวัดเถอะครับ
คุยไปก็ไม่มีข้อยุติ ยังไงบัญชีนี้ก็ยังข้ามไม่ได้อยู่ดี
มาช่วยกันขยับบัญชีดีกว่าครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#11 ilooghin 05/ม.ค./2011, 06:32:09 PM

บัญชีอยุธยาสามารถใช้เป็นรายภาคได้เหมือนกรณีศึกษาจังหวัดตาก ตรงนี้ต่างหากที่ผมแย้งว่าทำไม่ได้แต่การสอบครั้งต่อต่อไปไม่แน่หากมีประกาศออกมา ส่วนกรณีจังหวัดตากมันไม่เหมือนกันเนื่องจากจังหวัดตากประกาศรับสมัครสอบก่อนที่จะมีประกาศห้ามข้ามจังหวัดบังคับใช้ศาลจังตัดสินให้ข้ามจังหวัดได้เป็นบัญชีสุดท้ายก่อนบังคับตามระเบียบปัจจุบัน. ยังไงผมก็ขอโทษคุณed_za1ด้วยที่ไม่สุภาพกับคุณก่อน

รองหัวหน้าเว็บ

#12 ed_za1 06/ม.ค./2011, 01:43:15 PM

งั้น บัญชี ยุดยา ก้ออดได้ใช้ข้ามจังหวัด อ่ะดิ

เศร้าเลย..หุหุ

รองหัวหน้าเว็บ

#13 sittipol 08/ม.ค./2011, 09:37:31 PM

มั่วแล้ว เขาให้เฉพาะจังหวัดตาก ไม่รู้รึไง
คุณนะมั่ว เขาบอกว่าถ้าเราพยายามเสนอเหมือน จ.ตาก ก็อาจมีโอกาศเหมือน จ.ตาก ก็แค่นั้น

รองหัวหน้าเว็บ

#14 ilooghin 09/ม.ค./2011, 10:39:59 PM

ไม่จบง่ายแฮะ ไม่เข้าใจใช่มั๊ยว่าถึงพยายามแค่ไหนก็ไม่มีโอกาส เข้าใจอะไรยากจริงนะคุณ