ถามผู้รู้สายงานเกื้อกูลกัน

(1/2) > >>

ข้าวโอ๊ต:
เรียนถามผู้รู้หน่อยครับว่า  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขอถามว่าสายงานเกื้อกูลกันหรือไม่

tttttttt:
เกื้อกูลกันครับ ของ อบจ ตาม ว33 ของเทศบาลและอบต ใช้ของ อบจ โดยอนุโลม

ข้าวโอ๊ต:
มีหนังสือไหมครับ

tttttttt:
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/schemaID%5B14%5D/18_2d030305.pdf
ตามลิงค์นี้ครับ

sonic:
 m;7 ขอขอบคุณ ด้วยคนครับ  m;7

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป