มีข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอบ ของ ก.อบต.ชุมพร

(1/2) > >>

monthida:
- ๔๔ -

       ๔.๒  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
               
นายก อบต.นาสัก   ผมขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง  ๓  ปี    ตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  ได้มีกำหนดตำแหน่งใหม่หลายอัตรา  ซึ่งใน
ขณะนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นตำแหน่งว่างรวมทั้งตำแหน่งว่างเดิมด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่สามารถสรรหาบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันกำหนดไม่ให้ใช้บัญชีมาบรรจุแต่งตั้งข้ามจังหวัด  จึงมีความเห็นว่าจังหวัดชุมพร  น่าจะสำรวจตำแหน่งว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะให้เปิดสอบแข่งขัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังต่อไป

มติที่ประชุม      เห็นชอบ  ให้สำรวจความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งว่างและมีความ
ประสงค์ให้ ก.อบต.จังหวัดชุมพร เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันให้แทน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ต่อไป


ประธาน      มีกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ  เสนอหรือไม่
         เมื่อไม่มีก็ขอเลิกประชุม

เลิกประชุม      เวลา  ๑๑.๓๐   น.(ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม
                                                             (นายพรเทพ   กุลวรางกูร)
                                     หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
                                               ผู้ช่วยเลขานุการ  ก.อบต.  จังหวัดชุมพร


เอามาจาก การประชุม ก.อบต.เดือน ธ.ค.53 ช่วยให้ความกระจ่างด้วยว่าเป็นรายงานของเดือนนี้หรือป่าว

nui_breem:
อ้างจาก: nui_breem ที่ 30 ธันวาคม  2010, 02:07:16 PM

ขอให้เป็นความจริงนะ
ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆค่ะ

~สลัดตะรุเตา~:
 e;yขอบคุณมากๆ คับที่ส่งข่าว
ตอนนี้เครียดมากเลย เมื่อไหร่จะสอบได้เหมือนกะคนอื่นเค้าบ้าง M;1

ดับเพลิงเมืองกระทุ่มล้ม:
ขอบคุณครับ

loognumkitty:
ขอบคุณจ้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป