มีโจทย์มาถาม ?

<< < (3/3)

srinee:
ขอบคุณมากเลยค่ะ :th\

tonmakam1234:
แม่ค้าซื้อไข่ไก่มาราคาร้อยละ 82 บาท ขายไปได้กำไรโหลละ 1 บาท แม่ค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
สูตร การคิดเปอร์เซ็น  x%/100 คูณ b = x
ข้อนี้ให้หา x% ดังนั้น
x% = 100 คูณ x (x คือ 1 เพราะ 1 คือ จำนวนเปอร์เซ็นที่หาได้จากเงินต้น) หารด้วย b (b คือ เงินต้น ซึ่งเท่ากับ 9.84)

แทนค่า  100*1/9.84=10.6%
tonmakam1234:
ในการเล่นต่อแต้ม 150 แต้ม หนิง ชนะ หน่อย 30 แต้ม ถ้าเล่น 100 แต้ม หนิงต้องต่อให้หน่อยกี่แต้มจึงจะเสมอกัน
150 ต่อ 30
100 ต่อ เท่าไร (ตีโจทย์ง่ายๆ)
แสดงว่า 50 แต้ม เขาจะต่อ 10 แต้ม (คิดตามน่ะครับง่ายนิดเดียว)
ถ้า 100 แต้มละ เขาก็จะต่อ 20 แต้ม ครับ (วิธีคิดแบบเปรียบเทียบ)
 ตีโจทย์ในเชิงเปรียบเทียบก่อน จะคิดได้เร็วครับ ไม่ต้องใช้สูตร หรือ แก้สมการ

เช่น การนับขา ตัวสัตว์ ผมอ่านแล้วตีความ

สัตว์  เป็ด ไก่ วัวควาย อย่างละเท่ากัน นับขารวม 132 ขา จะมีเป็ดกี่ตัว 
แสดงว่า มี จำนวนตัวเท่ากันหมด แต่ ขา รวมกันได้ 132 ขา
ซึ่งหมายความว่า เป็ด+ไก่+วัว+ควาย = 132ขา
132หาร 12 = 11 ตัว (12ได้มาจาก ขาสัตว์ 4 ชนิดบวกกัน 2+2+4+4)

อีกตัวอย่าง ควาย + หมู = 80 ขา ควายมากกว่าหมู 8 ตัว มีหมู่กี่ตัว
แสดงว่า ขาควาย บวกขาหมู จะเท่ากับ 80 ขา ซึ่งหมายความว่า สัตว์ สองชนิดถ้าจำนวนเท่ากัน จะมีอย่างละ40ขา หรืออย่างละ 10 ตัว หรือ มีทั้งหมด 20 ตัว

ผลบวก-ผลต่าง หารด้วย 2
 20 - 8 หาร 2 = 6

 

 tonmakam1234:
สุรา 60% เกิดจากแอลกอฮอล์ผสมน้ำ 50 ลิตร ถ้าต้องการสุรา 80% จะต้องเติมแอลกอฮอล์ลงไปกี่ลิตร
ก. 20
ข. 30
ค. 40
ง. 50tonmakam1234:
ง.ถ้าเติม 50 ลิตร ก็เท่ากับ เติมเท่าตัว มัน บอกว่า ถ้าเพิม 20% ครับ ไม่ใช่ 100 %
ก. 20 ลิตร


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว