ขอถามเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาล

(1/1)

seng:
คือผมไปอุดฟันมาแล้วมาทำเรื่องเบิกแต่คลังบอกว่าไม่รู้เบิกได้หรือเปล่าเขาให้ไปหาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาอ้าง   เพื่อนๆผมอยากรู้ว่าสามารถเบิกได้หรือเปล่าแล้วต้องใช่ระเบียบไหนมาอ้างใครมีรบกวนช่วยส่งให้หน่อยครับที่skeunngg@hotmail.com :th\

lovely_taew:
อ้างจาก: seng ที่ 04 พฤศจิกายน  2008, 11:54:26 AM

คือผมไปอุดฟันมาแล้วมาทำเรื่องเบิกแต่คลังบอกว่าไม่รู้เบิกได้หรือเปล่าเขาให้ไปหาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายมาอ้าง   เพื่อนๆผมอยากรู้ว่าสามารถเบิกได้หรือเปล่าแล้วต้องใช่ระเบียบไหนมาอ้างใครมีรบกวนช่วยส่งให้หน่อยครับที่skeunngg@hotmail.com :th\

เบิกได้ค่ะ  แต่ขอตำหนิคลังหน่อยนะคะ  ว่าความจริงน่าจะรู้ระเบียบดีกว่าคนอื่น  ไม่น่าจะให้หาระเบียบเองแบบนี้
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/regulation/type2/2551/05/reg1212032363589.pdf
http://www.local.moi.go.th/law76.pdf
http://home.kku.ac.th/snongrat/document/w177-2_24-11-49.doc
เวปแรกกับเวปที่ 2เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรักษาพยาบาบ 
เวปที่ 2 เป็นอัตราค่าบริการสาธารณสุข ดูที่หมวด 13  ค่าบริการทัตกรรม

หนอน[CoM]:
ที่จริงคลังต้องรู้ระเบียบตัวนี้ก่อนคนอื่น
มะใช่ให้คนเบิกไปบอกว่า "เบิกได้"(เสียชื่อผู้ทำหน้าที่กุมระบบการเงินการคลังหมด 55555)
เบิกได้ครับ (เบิกเยยย....เต็มสิทธิ์ทีเราได้รับ)
แล้วไปสอนคลังหน่อยล่ะ

ptawan:
เบิกได้นะคะ ตามไปดูระเบียที่คุณ lovely_taew  ให้ว่า
อยากรู้จัง ว่าคลังที่ไหน

BENJAMIN:
เบิกได้แน่นอนครับ..แม้แต่จัดฟันยังเบิกได้เลยครับ แต่ต้องมีเหตุผลคือมีความจำเป็นที่ต้องจัดเนื่องจากเป็นอุปสรรคในการพูดหรือการกิน(ภาษาชาวบ้าน)ซึ่งต้องมีการรับรองจากแพทย์เท่านั้นครับ  หรือว่าเกิดจากการประสบอุบัติเหตุทำนองนั้นจึงต้องจัด
..ใครอยากจัดฟันแบบเบิกได้ 1.ต้องซี้คลัง  2.ต้องซี้แพทย์  แต่..ขอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเราควรซื่อสัตย์และซื่อตรงครับผม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ