ใครมีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.บ้างแบบช้อย

<< < (2/2)

dee1:
ขอด้วยคนคะ lee-na-rak@hotmail.com

Parahas:
ขอด้วยคนนะคะ  แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  งานสารบรรณ และพรบ.ต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยค่ะ 

Parahas:
ขอด้วยคนนะคะ  แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  งานสารบรรณ และพรบ.ต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยค่ะ 
รบกวน เมล์ให้ที่  parahas@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

memobz:
ขอด้วยคนนะคะ สรุป พรบ.ต่างๆ ที่สอบธุรการค่ะ memo_ajuju@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

decho2526:
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 1-3 อปท.อบต.เทศบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย 230 หน้า
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น  _500 ข้อ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน อปท 2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท 2541

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ + MP3 งานสารบัญ  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว