ใครมีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.บ้างแบบช้อย

<< < (2/2)

dee1:
ขอด้วยคนคะ lee-na-rak@hotmail.com

Parahas:
ขอด้วยคนนะคะ  แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  งานสารบรรณ และพรบ.ต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยค่ะ 

Parahas:
ขอด้วยคนนะคะ  แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  งานสารบรรณ และพรบ.ต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยค่ะ 
รบกวน เมล์ให้ที่  parahas@hotmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

memobz:
ขอด้วยคนนะคะ สรุป พรบ.ต่างๆ ที่สอบธุรการค่ะ memo_ajuju@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว