ชุมชนการสอบ > ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ

[แจก]สรุปกฎหมาย ภาค ข. ใช้สอบท้องถิ่น(ผ่านภาค ก.สถ.เเล้ว)

<< < (3/7) > >>

tonbigs:
ในการปฏิบัติเจ้าหน้าที่อาจจะคิดอัตราภาษีต่อไร่ สำหรับที่ดินที่มีราคาปานกลางของที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ กังนี้

                                อัตราภาษีต่อไร่ = ราคาปานกลางของที่ดิน  ? 25 ? 5                 10,000

                                - จากที่กล่าวมาเจ้าหน้าที่จะทราบจำนวนเนื้อที่เป็นไร่ และอัตราภาษีบำรุงท้องที่ที่จะต้องเสียต่อไร่ของที่ดินแปลงที่จะคำนวณภาษี ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาคิดภาษีที่จะต้องเสียได้ โดยใช้หลักเกณฑ์

                                ภาษีที่ต้องเสีย      =             เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่) ? อัตราภาษีต่อไร่

 

ตัวอย่าง 1          นายffice:smarttags" />ersonName w:st="on" ProductID="โชคชัย มีที่ดินแปลงหนึ่ง">โชคชัย มีที่ดินแปลงหนึ่งersonName> เนื้อที่ 300 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่ดินดังกล่าวมีราคาปานกลางที่ดินไร่ละ 21,000 บาท (เกณฑ์ลดหย่อนเนื้อที่ดินสำหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากำหนดไว้ 100 ตารางวา)

วิธีคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ที่จะดำเนินการตามลำดับดังนี้

                (1) เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี           =             เนื้อที่ดินถือครอง ? เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

                                                                                =             300 ? 100

                                                                                =             200 ตารางวา

 

                (2) คำนวณเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษีเป็นไร่ = จำนวนไร่ + จำนวนงาน + จำนวนวา

                                                                                                                         4                  400

                                                                                                                = 0 + 0 + 200

                                                                                                                          4     400

                                                                                                                = 0.5 ไร่

                (3) ตรวจบัญชี พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แล้วพบว่า ที่ดินของนายโชคชัย ซึ่งมีราคาปานกลางไร่ละ 21,000 บาท อยู่ในชั้นที่ 32 วัน ของบัญชีดังกล่าวและจะต้องเสียภาษีในอัตราไร่ละ 65 บาท

                (4) ภาษีที่จะต้องเสีย           =             เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่)  ?  อัตราภาษีต่อไป

                                                                =             0.5 ? 65

                                                                =             32.50 บาท

                นายโชคชัยจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินดังกล่าวให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นจำนวนเงิน

                                                                               

ตัวอย่าง 2          นายโชคชัย มีที่ดินแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 300 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่ดินดังกล่าวมีราคาปานกลางที่ดิน ไร่ละ 500,000 บาท (เกณฑ์ลดหย่อนเนื้อที่ดินสำหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากำหนดไว้ 100 ตารางวา)

วิธีคำนวณอัตราภาษีบำรุงท้องที่จะดำเนินการตามลำดับดังนี้

                (1) เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี           =             เนื้อที่ดินถือครอง ? เนื้อที่ดินเกณฑ์ลดหย่อน

                                                                                =             300 ? 100

                                                                                =             200 ตารางวา

                (2) คำนวณเนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษีเป็นไร่ =             จำนวนไร่ + จำนวนงาน + จำนวนวา

                                                                                                                      4                      400

                                                                                                 =            0 + 0 +200

                                                                                                                      4     400

                                                                                                =             0.5 ไร่

                (3) ตรวจสอบบัญชีท้าย พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แล้วพบว่าที่ดินของนายโชคชัย ซึ่งมีราคาปานกลางที่ดินไร่ละ 500,000 บาท อยู่ในชั้นที่ 34 ของบัญชีดังกล่าว (ชั้นที่ 34 ราคาปานกลางของที่ดินเกินกว่าไร่ละ 30,000 บาท) จะต้องคำนวณอัตราภาษีต่อไร่ โดยใช้เกณฑ์

 

                                อัตราภาษีต่อไร่    =             ราคาปานกลางของที่ดิน x 25-5

                                                                                                10,000

                                                                =             500,000 ? 25 ? 5

                                                                                        10,000

                                                                =             1,245 บาท

                (4) ภาษีที่จะต้องเสีย           =             เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี (ไร่) ? อัตราภาษีต่อไร่

                                                                =             0.5 ? 1,245

                                                                =             622.50   บาท

                นายโชคชัยจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินดังกล่าวให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเป็นจำนวนเงิน 622.50 บาท

                ในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ตามที่กล่าวมาพนักงานประเมินจะต้องพิจารณารายละเอียดในการคำนวณต่อไปนี้ด้วย กล่าวคือ

                (1) ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เศษของไร่ให้คิดในอัตราลดลงตามส่วนแต่เศษของหนึ่งตารางวาจะให้ปัดทิ้ง

                (2) เมื่อคำนวณภาษีแล้ว เศษของ 10 สตางค์ ให้ปัดทิ้ง

                               

noon001:
 m;5 กฏหมายพวกนี้ใช้สอบภาค ข ทุกตำแหน่งหรือเปล่าค่ะ 

tonbigs:

--- อ้างจาก: noon001 ที่ 17/ธ.ค./2008, 10:16:40 AM --- m;5 กฏหมายพวกนี้ใช้สอบภาค ข ทุกตำแหน่งหรือเปล่าค่ะ 


--- End quote ---
ใช่ครับ อยู่ใน ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

ahor24:
ขอบคุณนะคะ สำหรับแนวข้อสอบที่นำมาบอกกัน

   :th\     :th\    :th\

numnam:
 :th\

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version