ตำรวจสายอำนวยการประกาศสอบแล้วจ้า

<< < (2/2)

ᇫ☆•≈▫ŚāîńŤ_Žêŷã▫≈•☆ᇫ:
กรณีที่เข้าระบบการสมัครและกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการสมัคร
โดยในหัวข้อการเลือกที่นั่งสอบข้อเขียน สามารถเลือกที่นั่งสอบได้ตามหน่วยสอบต่างๆ มีในส่วนกลาง
กองบัญชาการศึกษา ตำรวจภูธรภาค 1-8 (รายละเอียดสถานที่ตั้งตาม ผนวก ง. ท้ายประกาศนี้) และหาก
ปรากฏว่าหน่วยที่ต้องการนั่งสอบข้อเขียนมีผู้สมัครเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนเต็มแล้ว ให้เลือกที่นั่งสอบ
ในหน่วยสอบอื่นต่อไป ส่วนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำ แหน่งจะดำ เนินการที่ส่วนกลาง
กองบัญชาการศึกษา เพียงแห่งเดียว

ผนวก ง.
หน้า 1 ใน 1 หน้า
ท้ายประกาศ กองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------
หน่วยสอบ
1) ส่วนกลาง กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์0-2941-0979 ต่อ 106-109
www.rcm.edupolice.org
2) ตำรวจภูธรภาค 1 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี18000 หมายเลขโทรศัพท์0-3622-5225 www.p1.police.go.th
3) ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 เลขที่ 102 หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี20000 หมายเลขโทรศัพท์0-3827-8200-2 www.p2.police.go.th
4) ตำรวจภูธรภาค 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์
ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-1388 - 9
www.p3.police.go.th
5) ตำรวจภูธรภาค 4 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เลขที่ 272 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์0-4323-6672, 0-4324-5932
www.p4.police.go.th
6) ตำรวจภูธรภาค 5 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เลขที่145 หมู่13 ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลปงยางคก อำ เภอห้างฉัตร จังหวัดลำ ปาง 52190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5426-9292-6
www.p5.police.go.th
7) ตำรวจภูธรภาค 6 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่837 หมู่10 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์0-5622-1201 - 5 www.p6.police.go.th
8) ตำรวจภูธรภาค 7 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่109 ถนนข้างวัง ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์0-3425-4312 www.p7.police.go.th
9) ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่3 ถนนพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 หมายเลขโทรศัพท์0-7740-5424-6
www.p8.police.go.th

ตอนนี้ก็รับแต่ อก  นี่คับ  เลือกสอบได้ตาม 9 สนามข้างบน  คับ

new_new:
อ้างจาก: moo-oom ที่ 21 เมษายน  2011, 11:52:10 AM

อ้างจาก: ▲■□•º ŚāîńŤ_Žêŷã º•■□▲ ที่ 21 เมษายน  2011, 11:35:12 AM

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์
www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ 2๗ เมษายน – 2๓ พฤษภาคม 2554 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
การเลือกที่นั่งสอบข้อเขียน สามารถเลือกที่นั่งสอบได้ตามหน่วยสอบต่างๆ มีในส่วนกลาง
กองบัญชาการศึกษา ตำรวจภูธรภาค 1-8 (รายละเอียดสถานที่ตั้งตาม ผนวก ง. ท้ายประกาศนี้) และหาก
ปรากฏว่าหน่วยที่ต้องการนั่งสอบข้อเขียนมีผู้สมัครเลือกที่นั่งสอบข้อเขียนเต็มแล้ว ให้เลือกที่นั่งสอบ
ในหน่วยสอบอื่นต่อไป ส่วนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำ แหน่งจะดำ เนินการที่ส่วนกลาง
กองบัญชาการศึกษา เพียงแห่งเดียว

สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือก ที่นั่งก่อน  ขอบคุงคับ

สาย อก เลือกสอบหน่วยสอบได้หรือว่า ต้องสอบส่วนกลางอย่างเดียวจ๊ะ


เลือกหน่วยสอบได้ค่ะ แต่ต้องรีบลงหน่อย เพราะถ้าเต็มก็คือต้องไปลงที่อื่น ทำเหมือน กพ. เลย
แต่ก็ดีเหมือนกันเราอยู่ต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องเข้าไปกระจุกอยู่ใน กทม.
เพื่อนๆ จะลงที่ไหนบ้างคะ ส่วนเราลง ภาค 4 ขอนแก่น แน่นอนใกล้ที่สุด

zodiac:
ขอบคุณครับ

Yaoza:
ขอบคุณค่ะ

+ สายลม +:
ขอบคุณสำหรับข่าวค่ะ..

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว