ฐานเงินเดือนใหม่ของข้าราชการท้องถิ่นออกแล้วว

(1/2) > >>

สะหวีวี้วี:
 :th\

สะหวีวี้วี:
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/5/9149_1.pdf
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/5/9149_2.pdf
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/5/9149_3.pdf

สะหวีวี้วี:
แต่ถ้าทราบแล้วก็ต้องขออภัยนะคร่ะ!!

nong_tum:
ไม่ทราบว่าพนักงานจ้างตามภารกิจขึ้นด้วยหรือไม่  ผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยนะค่ะ

สะหวีวี้วี:
ขึ้นเหมือนกันคร่ะ เทียบเท่าตามระดับ แต่ว่าต้องรอหนังสือยืนยันอีกที

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป