(แจก)สรุปเนื้อหา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

(1/48) > >>

kingpai2518:

(แจก)สรุปเนื้อหา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาเน้นๆ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ.

 http://www.ziddu.com/download/14952200/.doc.html

 

TOKIOZATO:
 :th\ :th\thank

ekaw:
ขอบคุณ

cee:
ขอบคุนมาก ๆ คะ

บุ๋ม:
ขอบคุณมากค่ะ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป