ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450928 กระทู้ ใน 39075 หัวข้อ- โดย 200513 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: tonnambp

29 พฤษภาคม 2016, 05:03:36 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนการสอบห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ[แจก] ข้อสอบบัญชี
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: [แจก] ข้อสอบบัญชี  (อ่าน 2337 ครั้ง)
supannep
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1


« เมื่อ: 01 มิถุนายน 2011, 07:43:03 PM »

1. “ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ......”เป็นประโยคที่พบในการงานใด
ก. รายงานการตรวจสอบ          ข. รายงานการสอบทาน
ค. รายงานการรวบรวมข้อมูล          ง. รายงานการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

2. วิธีการตรวจสอบใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ วิธีการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
ก. การสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินของกิจการ       ข. การขอหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
ค. การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ          ง. การทดสอบตรวจนับสินค้าคงเหลือ

3. บริการของผู้สอบบัญชีในข้อใดที่ให้ระดับความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการสูงที่สุด
ก. การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน          ข. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ค. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน       ง. การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

4. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการสอบทานงบการเงิน
ก. เพื่อระบุว่าได้พบสิ่งใดหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินไม่ได้จัดทาขึ้นตามแม่บทการบัญชี
ข. เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทาน
ค. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไว้ไม่ถูกต้องสาหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ก. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเชื่อมั่นใดๆ ในรายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ข. ผู้สอบบัญชียังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ค. ผู้สอบบัญชีควรแน่ใจว่าได้มีการตกลงกับลูกค้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ ลักษณะของงานตรวจสอบและรูปแบบ ตลอดจนเนื้อหาของรายงานการตรวจสอบที่จะนาเสนอ
ง. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีอื่น นอกเหนือจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

6. ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ก. งบการเงินแบบย่อ          ข. การปฏิบัติตามสัญญา
ค. รายการบัญชี             ง. ประมาณการงบดุล

7. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องสาหรับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
ก. ผู้สอบบัญชีไม่อาจให้ความเห็นในความเป็นไปได้ของข้อสมมติ
ข. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมั่นในระดับพอประมาณเท่านั้น
ค. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมั่นในลักษณะที่ไม่เป็นการแสดงความเห็น
ง. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นในความเป็นไปได้ของข้อสมมติ หากข้อสมมติมีความสมเหตุ

8. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
ก. สอบทานการใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป       ข. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ค. สอบถามผู้บริหารและบุคลากรของกิจการ       ง. ทดสอบการคานวณ
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นงานบริการของผู้สอบบัญชีที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆจากผลการปฏิบัติงาน
ก. การสอบทานและการรวบรวมข้อมูล
ข. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
ค. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
ง. การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันและการรวบรวมข้อมูล

10. ผู้สอบบัญชีนาเสนอรายงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเมื่อใด
ก. สอบทานงบการเงิน
ข. ตรวจสอบงบการเงินแบบย่อ
ค. ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
ง. รวบรวมข้อมูลทางการเงิน

*******************************************************************************************************************************************************
เฉลยข้อสอบ
1. ข    2. ง    3. ข    4. ก    5. ก
6. ง    7. ง    8. ข    9. ง    10. ข
*******************************************************************************************************************************************************
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59